Jorden är själens hem 2021-2022


Beskrivning av utbildningen och dess innehåll

Datum:

Steg 1: 13-18 juli 2021

Steg 2: 8-11 oktober 2021

Steg 3: 28-31 januari 2022

Steg 4: 22-25 april 2022

Steg 5: 12-17 juli 2022

Plats:

De två längre sommarträffarna (tisdag till söndag), steg 1 och 5, äger rum i Tyresta nationalpark. Vi bor enkelt och mycket naturskönt i Stensjödal – mjölnarbostaden inne i själva nationalparken.

De tre mellanliggande träffarna äger rum på Fridhem i Stjärnsund.

Kostnad för kost och logi tillkommer utöver kursavgiften och ligger på ungefär 3000 kr. Vid träff 2-4 kan det dock variera en del beroende på om du väljer att bo i eget rum eller flerbäddsrum.

Kurskostnad
Pris: 20.000-35 000 kr. Kostnad för kost och logi tillkommer enligt ovan.

För att personer med olika ekonomiska förutsättningar skall kunna delta, använder vi oss av en glidande skala där vi ger dig valfrihet att betala mellan 20.000-35.000 kr per person. Om du betalar ett högt belopp så bidrar du till att vi kan tacka ja till att någon som inte har så stora ekonomiska resurser.

Du betalar via faktura 2000 kr som en anmälningsavgift, ytterligare 8000 kr före kursstart, och det resterande beloppet efter första träffen.

Läs mer om kostnader och villkor för utbildningen

Hur ansökan görs
Du ansöker till utbildningen genom att fylla i detta anmälningsformulär där du berättar lite om dig själv och din bakgrund samt vad som motiverar dig att gå utbildningen. I formuläret kommer du också meddela oss vilken kurskostnad du är villig att betala (se ovan).

När du fått ett svar som godkänner ditt deltagande reserverar du din plats genom att betala in anmälningsavgiften på 2000:- genom en faktura som vi skickar till dig.

Ansökan görs senast senast 15 juni 2021

Beskrivning av utbildningens innehåll hittar du här

Om du har frågor kontakta hans.landestrom@lodyn.se eller kursledarna på telefon: Henrik (0707308482), Pella (0736589884) eller Hans (0730881589)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.