Naturvakenhet


Naturvakenhet är en levnadskonst där du rör dig kreativt i världen med öppna sinnen. Du är närvarande och i kontakt med inre och yttre natur. Naturvakenhet bjuder in till ett mer vilt och kroppsbaserat tänkande och sätt att leva.
En vaken och sinnlig kontakt med naturen är viktig för vårt välmående och för våra möjligheter att skapa en hållbar värld. Kognitionspsykologen Laura Sewall menar att dövandet av våra sinnen ligger i hjärtat av den ekologiska krisen och att återuppväcka dem är ett nödvändigt steg mot att förnya våra band till jorden.
 tyrbj%c3%b6rns-1-2
Vi befinner oss idag i ett samhälle vars ”teknologiska trans” gjort att vi förlorat förståelsen av vår plats i världen. Naturvakenhet hjälper oss hitta tillbaka till ett mer autentiskt, medvetet varande. Detta är inget individuellt projekt utan hänger samman med skapandet av en ekologisk och ekopsykologisk kultur. I en sådan kultur utvecklar vi en levande kontakt med oss själva, andra människor och den mer-än-mänskliga världen. Det är en kultur i resonans med naturens cykler, med den stora process av liv och förvandlingar som vi är en del av.
.
Inom Lodyn arbetar vi med många olika metoder och praktiker som leder till fördjupad naturvakenhet: sinnesträning, medveten närvaro, naturbaserad qi gong, spårning, vildmarksliv, animism, shamanism, ceremonier, inre fokusering och naturkonst är några av dessa.

[ic_add_posts category=’naturvakenhet’]