Naturvakenhet


Naturvakenhet är en levnadskonst där du rör dig kreativt i världen med öppna sinnen. Du är närvarande och i kontakt med inre och yttre natur. Naturvakenhet bjuder in till ett mer vilt och kroppsbaserat tänkande och sätt att leva.
En vaken och sinnlig kontakt med naturen är viktig för vårt välmående och för våra möjligheter att skapa en hållbar värld. Kognitionspsykologen Laura Sewall menar att dövandet av våra sinnen ligger i hjärtat av den ekologiska krisen och att återuppväcka dem är ett nödvändigt steg mot att förnya våra band till jorden.
 tyrbj%c3%b6rns-1-2
Vi befinner oss idag i ett samhälle vars ”teknologiska trans” gjort att vi förlorat förståelsen av vår plats i världen. Naturvakenhet hjälper oss hitta tillbaka till ett mer autentiskt, medvetet varande. Detta är inget individuellt projekt utan hänger samman med skapandet av en ekologisk och ekopsykologisk kultur. I en sådan kultur utvecklar vi en levande kontakt med oss själva, andra människor och den mer-än-mänskliga världen. Det är en kultur i resonans med naturens cykler, med den stora process av liv och förvandlingar som vi är en del av.
.
Inom Lodyn arbetar vi med många olika metoder och praktiker som leder till fördjupad naturvakenhet: sinnesträning, medveten närvaro, naturbaserad qi gong, spårning, vildmarksliv, animism, shamanism, ceremonier, inre fokusering och naturkonst är några av dessa.

Att vara sedd bortom ord

Stenen talar till mig om hunger som är av godo om förväntan om att vara tillfreds och icke ängslas. Vilar jag min kind mot stenen som viskar vi samma underliga […]

Posted in Blogg, Naturvakenhet | 2 Comments

När världen återförtrollas och besjälas på nytt

Vi lever i en tid då vårt sätt att leva och organisera våra samhällen har kommit att utgöra ett allvarligt hot mot livet på planeten. Arter försvinner utan att vi […]

Posted in Blogg, Ekopsykologi, Naturvakenhet | 3 Comments

Vakenhet för naturens matematiska mönster och former

Kan matematik vara något för en människa som är intresserad av naturen, ekopsykologi, andlighet och poesi/konst? Matematik upplevs nog av många som något torrt, men mycket av det matematiska som […]

Posted in Blogg, Naturvakenhet | 2 Comments

Återupptäck dina fötter!

De senaste somrarna har jag gått alltmer barfota. Jag tillhör inte de som är allra mest ”hard core”, men rör mig ändå utan skor från tidig sommar och in emot […]

Posted in Blogg, Naturvakenhet | Leave a comment