Naturens rättigheter


Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses inte längre som rättslösa objekt underordnade människan, utan som subjekt med inneboende rättigheter. Ett sådant skifte sätter nya spelregler för vårt handlande och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en hållbar framtid. Lodyn arbetar med frågan om naturens rättigheter genom utbildning, opinionsbildning och aktivism.

Som medlem i Lodyn har du möjlighet att engagera dig i föreningens arbetsgrupp för naturens rättigheter. Kontakta henrik.hallgren(at)lodyn.seLäs mer:
Om naturens rättigheter

Frågor och svar om naturens rättigheter
Deklarationen för Moder Jords rättigheter
Lodyns introduktion till Naturens rättigheter (PDF)

Vattnets rättigheter – Remissvar till Vattenmyndigheterna april 2021

Debattartikel i UNT – Har naturen rättigheter?

Nätverket för naturens rättigheters hemsida

Hjälp till!
Besök Global Alliance for the Rights of Nature’s hemsida
Skriv på för naturens rättigheter!


[ic_add_posts category=’Naturens rättigheter’]