Lodyn Syd


Lodyn syd Är en del av Lodyn för oss medlemmar som bor i de sydligare delarna av vårt land, för att vi tillsammans ska kunna arbeta, verka, lära, inspirera och leka tillsammans kring ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism regionalt. Då vi bildades alldeles innan coronan, har vi inte fått upp styrfarten än, vill du bistå oss med det? Har du tankar, idéer eller förslag på aktiviteter och evenemang som du önskar ska arrangeras eller som du vill arrangera? Var rädd om dig och ha kul!

Kontaktperson: Maya Söderberg Schalin marie.sooderberg@gmail.com