Jorden är själens hem – ettårig utbildning i ekopsykologi


 

”Jorden är själens hem” är Lodyns årsutbildning i ekopsykologi.  Genom de fyra årstiderna får du ta del av ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Du får kraftfulla ekopsykologiska verktyg att använda i omställningen till ett hållbart samhälle.

”Den här utbildningen har precis allt. Utvecklande litteratur, evidensbaserade metoder, kunniga, ödmjuka och varma utbildningsledare som hjälper en att väcka barnasinnet, att se med nya ögon, att öppna upp och få tillbaka kontakten med den häpnadsväckande naturen vi är en del av” (Deltagare 18-19)

“Jorden är själens hem” är en inbjudan till en genomgripande inre resa, där du på djupet både lär känna dig själv och den omvärld du står i relation till.

Utbildningen vänder sig till dig som:

–  vill utforska nya (och uråldriga) sätt att se på och erfara relationen mellan människa och övrig natur

– vill ta del av naturens läkande kraft.

– är berörd av vad som händer i världen idag och vill hitta ett meningsfullt sätt att leva i en tid av stora förändringar.

– vill vara förändringsagent i omställningen till ett grönt samhälle

– är verksam inom miljö/hållbarhetssektorn och behöver hantera stress och utmattning.

– är verksam inom hälso/sjukvård, omsorg och rehabilitering och vill börja med, eller vidareutveckla, ekoterapeutisk behandling

– är verksam inom skola eller annan pedagogisk verksamhet och vill börja med, eller vidareutveckla, naturbaserad pedagogik

– vill finna inspiration och få nya visioner om en hållbar värld

”Att bestämma mig för att gå utbildningen Jorden är själens hem är ett av mina livs bästa beslut. Jag hade en längtan inom mig att få återknyta kontakten med vår levande jord, och precis det fick jag möjlighet till tack vare denna utbildning. Jag har fått med mig en stark känsla av att vara en del av ett större sammanhang, såväl med andra människor som med vår fantastiska planet. Utbildningen har gett mig känslan av att hitta hem. Den har gett hopp och inspiration till att kunna göra skillnad på vår jord och en vidgad bild av vad ekopsykologin kan bidra med i vårt viktiga omställningsarbete för en mer välmående planet och för människors känsla av välbefinnande.” (Deltagare 18-19)

Vad är ekopsykologi?
Ekopsykologi utgår från tanken att många av vår tids stora psykologiska och ekologiska problem har sina rötter i att psyke och natur har separerats i vår moderna civilisation. Som respons på detta erbjuder ekopsykologin ett helhetsperspektiv som hjälper oss att finna vägar bortom separationen och alienationen.

Ekopsykologin syftar till att läka och stärka våra känslomässiga band till resten av naturen, stödja oss i att utveckla mer omsorgsfulla och ömsesidiga relationer till det levande och skapa de psykologiska förutsättningarna för ett ekologiskt samhälle.

Läs mer om ekopsykologi

Utbildningens upplägg och innehåll
Jorden är själens hem består av fem utbildningstillfällen. Den första och den sista träffen sträcker sig över fem dagar, tisdag eftermiddag till söndag eftermiddag. De mellanliggande tre träffarna är kortare, fredag eftermiddag till måndag eftermiddag, och ligger spridda över året.

I utbildningen används upplevelsebaserade övningar där du skapar kontakt och dialog med den levande världen omkring dig – med bergen, träden, vattnet, vinden och djuren – och återknyta till din inneboende spontana och kroppsliga intelligens, det vilda självet.

Centrala delar i utbildningen är:

* Föreläsningar, samtal och egenstudier kring ekopsykologins teori och praktik

* “Earth talks”; personliga dialoger om vårt förhållande till livet och moder jord

* Konstnärliga och symboliska uttrycksformer

* Ekoterapi

* Upplevelsebaserade övningar i naturen

* Inspiration från urfolk och äldre traditioner

* Utesittning– Nattvaka i det vilda

Mellan utbildningstillfällena läser du litteratur och praktiserar det du lärt dig i din vardag. Du har kontinuerlig kontakt med gruppen på webben och ingår i en mindre grupp av kursdeltagare där ni utifrån era förutsättningar har egna träffar – fysiskt eller via nätet – mellan de ordinarie utbildningstillfällena. Du kommer även att arbeta med ett eget fördjupningsprojekt ensam eller tillsammans med kurskamrater.

Varje utbildningstillfälle har ett eget tema:

Steg 1: In i det vilda
Där vi utforskar ekopsykologins bakgrund och principer och övar grundläggande rutiner i naturvakenhet.

Steg 2: Ett psyke stort som Jorden
Där vi vidgar psyket och medvetandet i tid och rum och erfar oss som något större och djupare än ett separat själv.

Steg 3: Aktivt hopp
Där vi äger och hedrar vår smärta inför världens tillstånd. Hur kan vi hantera denna smärta på ett sätt som leder till kraft och engagemang, snarare än apati, förnekelse eller uppgivenhet?

Steg 4: Aktivismens inre dimension
Där vi fokuserar på hur ekopsykologin på ett konkret sätt kan användas i samhällsomvandling. Hur kan vi låta ekopsykologins gåvor och insikter komma resten av samhället till del?

Steg 5. In i drömtiden – att leva sitt kall
Där vi integrerar de kunskaper och erfarenheter vi varit med om under året, till en helhet, bland annat genom att genomföra en så kallad utesittning där var och en tillbringar ett dygn i enskildhet, i kontakt och kommunikation med naturen.

Läs mer i detalj om de olika stegen.

Förutsättningar för deltagande
Du kommer som kursdeltagare att behöva vara öppen för att delta i gemensamma processer och aktiviteter och att mellan träffarna ta ansvar för studier och övningar. Ju mer du tar ansvar för ditt lärande och ger det tid, desto mer kommer du att få ut av utbildningen.

Vi kommer röra oss en hel del i skog och mark och du bör därför ha förutsättningar för att klara detta.

Kursomgång 2023-2024

Vi har nu ett samarbete med Gamleby folkhögskola och ger utbildningen i deras regi, som en folkhögskolekurs. Läs mer om hur du ansöker till årets utbildning, datum för träffar och annan aktuell information för kursomgången på Gamleby folkhögskola

Presentation av lärarna
Hans Landeström är leg psykolog/psykoterapeut med inriktning relationell, affektfokuserad psykoterapi och ekopsykologi. När Hans 2004 på den terapeutiska trädgården Haga Hälsoträdgård fick erfara hur naturen gav lindring och bot till personer med stress, utmattning, ångest, depression och trauma, insåg han (vad han egentligen alltid vetat) hur avgörande naturen är för vårt välmående. Som miljöengagerad behandlare har han sedan kommit att forska om terapeutiska naturupplevelser, undervisa i ekoterapi och fortsätta ha terapisessioner utomhus – allt för att väcka och utveckla vår kärlek till naturen –  både för vår egen och resten av planetens skull. Som praktiserande ekopsykolog är Hans särskilt nyfiken på hur qi gong och taiji (som han undervisat i sedan 1989) kan användas för att utforska vår relation till Jorden, Himlen, elementen och andra varelser.

Pella Larsdotter Thiel är utbildad djurvårdare och ekolog. Hon har under många år varit verksam som naturguide och projektledare inom naturvägledning hos Naturskyddsföreningen och Centrum för naturvägledning (SLU). Pella har varit med och drivit ett flertal organisationer för naturskydd och omställning till hållbarhet, bland annat Naturskyddsföreningen på Värmdö, Föreningen Rädda Regnskog och Omställningsnätverket. Under tre år koordinerade hon omställningsprojektet Framtidsveckan som involverar aktörer från såväl offentlig sektor, näringsliv som civilsamhälle. Pella är redaktör för böckerna “Nyfiken Grön – handbok för naturguider” samt “Skapa sammanhang – naturvägledning för hållbar utveckling”. Hon är certifierad permakulturdesigner, aktiv som utbildare inom Transition Network och Common Cause International Network, och koordinerar arbetet inom End Ecocide Sweden. Pella är väldigt förtjust i grisar, sitt växthus och att fika. Läs mer om Pella på pellathiel.se

Henrik Hallgren  är initiativtagare till och ordförande i Lodyn och har över 30 års erfarenhet av kontemplativa och ekopsykologiska praktiker för att fördjupa kontakten med naturen. Han har studerat ekopsykologi vid Schumacher College i England och är certifierad vägledare inom mindfulness-baserad ekoterapi. Henrik har en akademisk bakgrund som arkeolog och socialantropolog och är gode (hednisk präst) inom den nordiska naturreligionen Forn sed. Därtill är han diplomerad symbolpedagog och verksam som naturvägledare på en skola på Lidingö. Henrik är författare till böckerna ”Det gröna skiftet”(2009) ”Jordens ande”(2017) samt ”Naturlagen” (2022, tillsammans med Pella). Som kringresande sagoberättare bjuder han genom sina föreställningar in åhörarna till erfarenheten av att allting är levande, allting har en röst, allting kan bära på budskap. Läs mer om Henrik på henrikhallgren.nu

Utbildningens mest framträdande lärare och läkare är dock Naturen själv. Det stora sammanhanget vi alla är en del av. Det är till jordens röster vi lyssnar. Det är i det direkta mötet med elementen, djuren, växterna och myllan som vi finner ekopsykologins hjärta.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

4 tankar om “Jorden är själens hem – ettårig utbildning i ekopsykologi

 • Karin Malm

  Åh jag skulle gärna vilja veta mer om denna utbildning eller om det finns möjlighet att studera närmare Stockholm där jag bor med min familj. För denna kurs är på Gamleby folkhögskola om jag förstod det rätt?
  Kanske kortare kurser också?
  Med vänlig hälsning, Karin Malm

  • Henrik Hallgren Inläggsförfattare

   Hej Karin! Det är en distanskurs vilket innebär att det är fem fysiska träffar i Gamleby men däremellan är det självstudier och studier i smågrupper. Det är många från Stockholmsområdet som går utbildningen. Håll utkik vid årsskiftet då info kommer om ev ny utbildning på Gamleby.
   Mvh Henrik