Lodyn Stockholm


Vi i Lodyn Stockholm träffas var fjärde vecka då vi umgås, fikar och planerar aktiviteter, ofta hemma hos någon medlem i gruppen. Däremellan kan vi ägna oss åt livsröseceremonier, naturvakenhetsdagar, aktioner, retreats och liknande. Som medlem i Lodyn är du varmt välkommen att delta.

Kontakta henrik.hallgren@lodyn.se om du har några frågor eller vill gå med i gruppen