Kvinnocirkel


Lodyns kvinnocirkel startade upp hösten 2019 i form av en bokcirkel där
vi tillsammans läste Clarissa Pinkola Estés bok ”Kvinnor som slår följe
med vargarna: myter och sagor om vildkvinnans arketyp”. Det blev en
personlig process där vi har utforskat vad vildkvinnan är och hur hon
kan komma till uttryck i våra egna liv.

Med start hösten 2021 läste gruppen boken ”Braiding Sweetgrass” av Robin Wall Kimmerer, och hade möten via zoom
var tredje vecka.

Kvinnocirkeln har också fysiska träffar (i Stockholm)
vid höstdagjämningen, vintersolståndet, vårdagjämningen och
sommarsolståndet för att i ceremoni fira årstidsväxlingarna och vår inre
vildkvinna.

Det går bra att bara delta online för dig som bor för långt
ifrån Stockholm.
Kontaktperson är Christina Kvarnstrand som nås via e-postadress
kontakt@lodyn.se