Kvinnocirkel


Lodyns kvinnocirkel startade upp hösten 2019 i form av en bokcirkel där
vi tillsammans läste Clarissa Pinkola Estés bok ”Kvinnor som slår följe
med vargarna: myter och sagor om vildkvinnans arketyp”. Det blev en
personlig process där vi har utforskat vad vildkvinnan är och hur hon
kan komma till uttryck i våra egna liv.

Med start hösten 2021 läste gruppen boken ”Braiding Sweetgrass” av Robin Wall Kimmerer, och hade möten via zoom
var tredje vecka.

Kvinnocirkeln har också fysiska träffar (i Stockholm)
vid höstdagjämningen, vintersolståndet, vårdagjämningen och
sommarsolståndet för att i ceremoni fira årstidsväxlingarna och vår inre
vildkvinna.

Under 2022 har gruppen lämnat möten på Zoom och är numer Stockholmbaserat och har möten endast Irl.
Gruppen består av medskapande kvinnor som i gemenskap skapar innehåll och struktur. 
Vi lägger upp en planering med datum och tider för träffar men det kan även förekomma att ”vem som helst” i gruppen bjuder in till spontan träff/ utflykt med lite kortare varsel.

Till exempel Gålö 2023

 Inför hösten 2023 har vi följande datum inbokade: 

7/8 tematräff ute eller hemma hos någon
25/9 Höstdagjämning i Judarskogen, vi ses kl:18:15 utanför T-Åkeshov
6/11 tematräff hemma hos någon
18/12 Vintersolstånd i Judarskogen
22/1 tematräff hemma hos någon 
18/3 Vårdagjämning 
6/5 tematräff ute eller hemma hos någon
17/6 Sommarsolstånd 

 

Medlemsskap i kvinnocirkeln förutsätter att vara medlem i Lodyn
Kontaktperson är Christina Kvarnstrand som nås via e-postadress
kontakt@lodyn.se