Om Lodyn


Lodyn

Lodyn är en förening för ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism. Vårt arbete är inriktat på helandet och fördjupandet av människans relation till resten av naturen. Vi ser oss som en del av en mångfacetterad, världsomspännande rörelse som verkar för det gröna skiftet, ett skifte från dagens ohållbara industrisamhällen till hållbara och livsbefrämjande gemenskaper.

Flera av våra medlemmar är ekologer, psykologer, konstnärer, aktivister, pedagoger och tänkare med mångårig erfarenhet av att arbeta med och praktisera olika former av naturvakenhet. Vi lär ständigt av varandra och därför är nyfikenheten och upptäckarlusten grundläggande för oss. Ett gemensamt fokus är integrationen av ekologi, psykologi, konst, andlighet och samhällsförändring. Lodyn är en förening, en tankesmedja och mer än så. Genom att vi verkar i gränslandet mellan olika områden och dicipliner är Lodyn något utav en trickster.

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor eller funderingar, om du t ex vill att vi kommer och håller kurser och föreläsningar i ekopsykologi och naturvakenhet.

Läs gärna våra stadgar här.

Namn

Namnet Lodyn kommer från myternas värld. Det är det fornnordiska namnet på Jordens gudinna. Vi har valt att uppkalla vårt nätverk efter henne då hon manifesterar själva kärnan i vårt engagemang och vår förståelse:

Jorden som vårt hem, vårt vilda ursprung.

Jorden som levande och självorganiserande.

Jorden som metaforisk, mytisk och helig.