E rere kau mai te awa nui nei, Mai te kahui maunga ki Tangaroa, Ko au te Awa Ko te Awa ko au Floden flyter från berget till havet Jag är floden Floden är jag (Ordspråk från Whanganui) Idag har en lag som ger floden Whanganui, Nya Zeeland, status som […]

Floden Whanganui, NZ, får rättigheter som juridisk person


Vilken idé är tillräckligt kraftfull för att kunna hela relationen mellan människan och naturen? Earth Rights Conference (ERC) är ett rum för dialog och samskapande kring idén att naturen, inte bara människor, har rättigheter. I en tid av accelererande socio-ekonomiska utmaningar diskuteras Jordens Rättigheter på många olika nivåer, från lokalsamhällen till FN-organ. Det är en […]

Earth Rights Conference


Träd är fascinerande organismer som människan i alla tider känt ett släktskap med. Under den här workshopen i Tyresta Nationalpark utforskar vi vår relation till träd med hjälp av vetenskaplig forskning, sagoberättande, sinnlig kontakt och lekfull fantasi.  En djupare relation med träden runtom oss ger inte bara en större förståelse […]

Workshop: Trädens PoesiVi träffas vid varje fullmåne för att hedra och minnas utrotade och hotade arter. Ceremonin börjar 18.30. Lördag 11 februari Söndag 12 mars Tisdag 11 april Onsdag 10 maj Därtill kommer vi som vanligt hålla vår stora ceremoni på världsmiljödagen den 5 juni. Läs mer om Livsröset. Gå med i […]

Vårens ceremonier vid Livsröset


Vid varje fullmåne under hösten arrangerar Lodyn ceremonier vid Livsröset på gärdet för att hedra och minnas utrotade och hotade arter. Ceremonierna är öppna för alla. Ta med en sten att lägga på röset. Vi träffas kl 18.30. . Ceremonidagar: . Fredag, 16 september 2016 Söndag, 16 oktober 2016 Måndag, 14 […]

Höstens livsröseceremonier vid Livsröset


”Jorden är själens hem” är en längre sammanhållen utbildning i ekopsykologi.  Under ett år fördjupar du dig i ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och […]

Ekopsykologiutbildning 2017-2018Av Ulrica Rydin, deltagare i Lodyns ettåriga utbildning i ekopsykologi, ”Jorden är själens hem” 2016-2017. Vilken är min relation till naturen? Har jag kontakt med det vilda i mig själv och med det vilda, naturliga i allt levande? Så här en bit in i utbildningen i ekopsykologi har många frågor väckts i mig. Litteratur, […]

Den pågående rörelsen genom ekopsykologin; några personliga ord en bit ...


Utbildningsträffar: Steg 1, in i det vilda. Stensjödal, 12-17 juli, 2016 (Start kl 15 på tisdag. Avslut kl 15 på söndag) Steg 2, Ett psyke stort som Jorden Tiveden, 6-9 oktober, 2016 (start kl 15 på torsdag. Avslut kl 15 på söndag) Steg 3, Att leva öppen för Jordens lidande Tiveden, […]

Ekopsykologiutbildning 2016-2017


Människans värdighet har diskuterats alltsedan renässansen. Idag bör vi också ta med djuren och hela ekosystemet i perspektivet. Linné hisnade inför det han såg i naturen. Han anses vara den som gav arten människa dess vetenskapliga namn (Homo Sapiens). Tore Häggström har i en nyutkommen bok ”Here be dragons. Science, […]

Människans värdighet och djurensPå skottdagen den 29 februari i år, antog The Green Party i England och Wales en partipolitisk plattform för naturens rättigheter. Partiet har sedan flera år verkat för en internationell lagstiftning mot ekocid (en fråga som Lodyn arbetar med). Naturens rättigheter kan ses som ett större ramverk som innefattar bland […]

Politik för naturens rättigheter i England