Stenen talar till mig om hunger som är av godo om förväntan om att vara tillfreds och icke ängslas. Vilar jag min kind mot stenen som viskar vi samma underliga sånger som önskar jag stanna här och aldrig kräva annat. Dagar har jag låtit passera på detta vis. Dagar, veckor, […]

Att vara sedd bortom ord


Vi lever i en tid då vårt sätt att leva och organisera våra samhällen har kommit att utgöra ett allvarligt hot mot livet på planeten. Arter försvinner utan att vi lägger märke till det och vi har orsakat en global uppvärmning som kan vara på väg att eskalera bortom vår […]

När världen återförtrollas och besjälas på nytt


Av Lisa Wiklund Jag och en vän berättar för varandra om våra sommarplaner över en kaffe och jag beskriver min vånda över att jag eventuellt kommer att behöva flyga för att delta i en konferens. Hon utbrister med eftertryck ” Jag har då ingen flygskam, jag vägrar.  Jag flyger hur […]

Vi behöver prata om flygskamAv Margareta Ellnebo Det ligger fortfarande en atmosfär av förtrollning över den gamla fäboden. Vilka minnen bär du på gamla fäbod? Vad är det du vill berätta för mig? Om vi med ”Naturens rättigheter” menar att skogen som fäboden ligger i ska ha legala rättigheter, innebär det då att det […]

Rätten att finnas, en gammal fäbod drömmer


Av Lisa Wiklund, psykosyntesterapeut och deltagare i Lodyns utbildning ”Jorden är själens hem”   ”Strength of heart comes from knowing that the pain that we each must bear is part of the greater pain shared by all that lives. That it is not just our pain but The pain, and […]

Did you know the world is dying?


Av Teresa Thurell Myskoxar ställer sig i ring med dom som behöver skyddas i mitten. Ingen varg i världen vågar närma sig dom då. Det spelar ingen roll hur hungriga dom är. Ibland är jag som den minsta i flocken och ser inte ens faran eftersom jag har ett sådant […]

Det vi älskarAv Jenny Leonardsson I början av februari gav jag mig ut i skogen för att sova i vindskydd. Jag behövde jorda mig, komma i kontakt med Moder Jord och mitt inre jag. Ensam gav jag mig ut i vildmarken. Vildmarken är egentligen ingen vildmark utan ett lite större barrskogsområde med […]

Att ta vara på vildmarken


Av Pia Björstrand Över hela världen har människor börjat söka vägar för att bevara jorden. Folkrörelser har bildats, demonstrationer har hållits, den civila olydnaden ökar. Greta Thunberg från Sverige startade med sin skolstrejk i höstas och fler och fler människor har hakat på. Nu i januari 2019 var det över […]

Folkrörelser på frammarsch


Lodyn kräver idag i en debattartikel i DN tillsammans med 22 andra miljöorganisationer att Sveaskog skall ta sitt ansvar för skogen. Vi lanserar ett upprop – Vår skog – för vi anser att andra värden än profit och vinstmaximering måste ha företräde. I artikeln ger vi förslag på fyra sätt […]

Sveaskog – Skydda skogen!Av Hans Landeström Under en helg nu i juni hade Lodyn en medlemsträff med temat Nature Guided Therapy, en psykoterapimetod som skapats av den australiensiska psykologen George Burns. Jag ansvarade för denna del av träffen, vilket föll sig naturligt då jag i min psykolog- och behandlarroll ända sedan 2004 använt […]

Naturguidad terapi som ekopsykologisk praktik


Av Pella Thiel Jag fick en bra fråga häromveckan när jag gjorde en presentation om naturens rättigheter. Hur skulle det vara där du bor, på Värmdö, om naturen har rättigheter? Hur skulle det exempelvis påverka hur man bygger bostäder? Det var som sagt en mycket bra fråga, och jag insåg […]

Hur ska vi bo om naturen har rättigheter?


En reflektion kring Philip Shepherds bok “Radical Wholeness – The Embodied Present and The Ordinary Grace of Being” Av Ulrica Rydin Jag vill börja med att be dig blunda. Blunda och peka mot dig själv och säg: – ”Här är jag.” Håll sedan kvar handen, öppna ögonen och undersök vart […]

Seselelame29 juni kl 17.00-1 juli kl 16.00 Vi lever i en tid då vi på många sätt har separerat oss själva från naturen och de livsbetingelser som är basen för vår existens. Det är som att vi har glömt vår hemhörighet på jorden och vårt släktskap med allt annat levande. […]

Vilda vägar – en helg om naturkontakt


I vår arrangerar Lodyn ett flertal träffar under temat ”Naturvakenhet på Djurgården”. De syftar till att fördjupa naturkontakt och naturvakenhet genom Qi gong och tai ji som ekoterapi väglett av Hans Landeström, och Sinnliga vårvandringar vägledda av Henrik Hallgren. För mer information om programmet på Djurgården, se kalendariet.      

Naturvakenhet på Djurgården


Av Pia Björstrand Visst gör det ont när knoppar brister – varför skulle annars våren tveka? En känd dikt av Karin Boye, som jag alltid minns nu på våren, när hela världen föds om på nytt runt omkring oss. Och visst är det sant, på så många plan. Jag tänker […]

Hopp, förtvivlan och att vila i tillitIntroduktionsdag i ekopsykologi kommer att hållas på Lidingö den 20 maj. Anmälningsformulär finner du här Kl 10.00-16.00 Välkommen till introduktionsdag i ekopsykologi. Den riktar sig till dig som är nyfiken på att veta mera om vad ekopsykologi är och hur den kan hjälpa oss att återknyta banden till Jorden och […]

Ekopsykologi – introduktionsdagar


Av Henrik Hallgren, ordförande i Lodyn och aktivist för naturens rättigheter I en essä på tankesmedjan Timbros hemsida kritiserar Marcus Svensson, tidigare chefredaktör på tidningen Smålandsposten, under rubriken ”Det finns inga talande träd”, idén att naturen har rättigheter.  Det är glädjande att frågan kommer upp och diskuteras. Det visar att […]

Om träd och rättigheter – ett svar till Marcus Svensson


Av Ulrica Rydin Hur kommer det sig att vi människor utrotar medvarelser, skövlar skogar, ersätter naturligt gräs med syntetiskt gräs, sprider giftiga ämnen omkring oss och lever i fyrkantiga, bullrande hårda miljöer upplysta av artificiellt ljus? Är detta vår sanna natur, vår oförmåga att förhålla oss respektfullt till omvärlden? Eller […]

Vår sanna naturAv Hans Landeström Människan har alltid tenderat att placera hemvisten för sin subjektivitet i huvudet främst, eftersom  syn och hörsel är belägna där. Jagkänslan är lokaliserad i det område där vi tar emot och processar syn och hörselintryck, dvs bakom ögonen och mellan öronen. Vi får förstås också information om […]

En hel människa i relation med himmel och jord: Om ...


  Vad är jag? Jag skulle kunna hävda att jag i första hand är en människa eller ett väsen fritt från ”Johan” med utfällda oklippta vingar, inte bara en kropp eller en själ utan något större eller kanske mindre, beroende på vilken skala man tittar på. Men skulle man kunna […]

Vad är liv? – Kopplingen mellan autopoietiska system och ekopsykologi


av Carl-Gustaf Rosén Det senaste året har vi fått bevittna något som jag aldrig trott skulle hända. Professorer, akademiledamöter och andra med sin försörjning från vetenskaplig verksamhet har samlats på gatorna och gått i demonstrationståg. ”March for Science” kallades detta spektakel när det drogs igång i våras och då resulterade […]

Vetenskap i trångmålAv Ulrica Rydin Något stämmer inte, du känner det på dig. Du ser något, hör något och har magkänslan som berättar för dig att allt inte står rätt till. Hur möter du denna känsla? Med uppmärksamhet, nyfikenhet och vilja att agera? Eller med obehag, motstånd och en önskan att känslan […]

Worrier – Warrior: kan din oro vara ett tecken på ...


  Earth Rights Conversations är en seminarieserie som Lodyn arrangerar tillsammans med End Ecocide Sweden och Latinamerikagrupperna, inom ramen för nätverket Naturens Rättigheter i Sverige. Platsen är Solidaritetshuset på Tegelviksg 40 i Stockholm.   9 nov kl 18-20, Solidaritetshuset Naturens rättigheter – på gång   Det händer mycket och fort […]

Earth Rights Conversations hösten 2017


Materialism har en aura av något fult över sig. I alla fall i en del av de kretsar jag umgås i. Att vara materialistisk ses ofta som liktydigt med att vara ytlig. Det är en person som är fast i konsumtionens ekorrhjul och som ständigt har ett begär efter prylar. […]

Är du en poetisk materialist?Lodyn arrangerar introduktionskväll i Gaia-konstellationer med Debbie Warrener.  Plats: Terassen, Hälsans hus, Stockholm Datum och tid: 8 januari Kostnad: 300 SEK (Medlemmar i Lodyn: 200:-) Anmälan till info@lodyn.se  Språket är engelska Joining the dots – Finding our place: Gaia constellations introductory evening What is constellations The constellations process is a […]

Joining the dots: Gaia-konstellationer med Debbie Warrener


Vi  samlas för att minnas och hedra alla de arter som utrotats – genom skogsskövling, förgiftning av floder och vattendrag, troféjakt och annan hänsynslös förstörelse av livsmiljöer. Sorgen finns för att kärleken finns. Kom och visa din sorg, medkänsla och kärlek genom att lägga en sten på röset. Att erkänna […]

Fackelvandring och ceremoni vid Livsröset, 4 november


  Under rubriken naturhälsa presenterar Lodyn olika gruppaktiviteter som syftar till att återknyta och fördjupa relationen till naturen, både den egna inre naturen och till det-mer-än-mänskliga i världen omkring oss. Vi håller till i den stadsnära naturen på Långholmens västra udde på lördagar. Lördag 21 oktober, 11-12:: Naturhälsa genom qi […]

Naturhälsa – genom ekopsykologiska övningar och naturvakenhetAv Pia Björstrand, advokat och medlem i Lodyn Efter konferensen om Naturens Rättigheter våren 2017 bildades ett juridiskt nätverk för jurister och andra personer i Sverige som vill undersöka den juridiska vägen att ändra systemet så att skyddet av naturen blir den högsta prioriteten i vårt samhälle, SERL (Swedish Earth […]

Vad kan juridiken göra för att ändra systemet?


(Omarbetad artikel publicerad i Psykologtidningen nr 4/5, 2017) Med sin grund i 60-talets miljörörelse har ekopsykologin vuxit fram som en del av en större tradition som ifrågasatt det moderna samhällets rovdrift på naturen och som velat se ett ekologiskt samhälle i dess ställe. Det är idag ett eget fält med […]

Psykologi för en hotad planet


En ekopsykologisk tillämpning av de kinesiska träningsformerna qi gong och taiji går ut på att fördjupa kontakten mellan sinne och kropp och mellan självet och omgivningen. Det handlar om att utforska olika sätt varmed vi står i relation till kroppen, platsen, andra varelser, det egna medvetandet jorden, himlen och elementen. […]

Naturhälsa med tai ji och qi gong på LångholmenTräd är fascinerande organismer som människan i alla tider känt ett släktskap med. Under den här workshopen i Tyresta Nationalpark utforskar vi vår relation till träd med hjälp av vetenskaplig forskning, sagoberättande, sinnlig kontakt och lekfull fantasi.  En djupare relation med träden runtom oss ger inte bara en större förståelse […]

Workshop: Trädens Poesi


År 2011 publicerade forskaren Robert Gifford en artikel i tidskriften American Psychologist som bestod av en översikt och genomgång av sju generella psykologiska barriärer – ”drakar av passivitet” –  hos människor som hindrar eller begränsar lösningar på miljöproblem, framför allt då klimatförändringar och ohållbar förvaltning av resurser. De sju huvudbarriärerna […]

Psykologiska barriärer som hindrar lösningar på miljöproblemen


Varmt välkomna till firande och ceremoni på Världsmiljödagen den 5:e juni kl 19-20! Vi hedrar de djur och växter som har utrotats. Det är en manifestation mot den pågående utrotningen och samtidigt en hyllning till Moder Jord och alla hennes varelser. Det blir gemensam picknick från kl 18, därefter, kl […]

Fira världsmiljödagen med ceremoni vid livsröset8 Juni, kl 17-19 Välkommen till en meditativ promenad som öppnar dina sinnen och ger ökad kontakt med dig själv och den omgivande naturen.   En vaken och sinnlig kontakt med naturen är viktig för vårt välmående. Forskning visar tydligt att naturen har en läkande och terapeutisk verkan. De övningar […]

Naturvaken vandring


Kan matematik vara något för en människa som är intresserad av naturen, ekopsykologi, andlighet och poesi/konst? Matematik upplevs nog av många som något torrt, men mycket av det matematiska som återfinns i naturen kan istället upplevas som något vackert, meningsfullt, poetiskt och inspirerande, och kanske även ge en vördnadsfull attityd […]

Vakenhet för naturens matematiska mönster och former


E rere kau mai te awa nui nei, Mai te kahui maunga ki Tangaroa, Ko au te Awa Ko te Awa ko au Floden flyter från berget till havet Jag är floden Floden är jag (Ordspråk från Whanganui) Idag har en lag som ger floden Whanganui, Nya Zeeland, status som […]

Floden Whanganui, NZ, får rättigheter som juridisk personVilken idé är tillräckligt kraftfull för att kunna hela relationen mellan människan och naturen? Earth Rights Conference (ERC) är ett rum för dialog och samskapande kring idén att naturen, inte bara människor, har rättigheter. I en tid av accelererande socio-ekonomiska utmaningar diskuteras Jordens Rättigheter på många olika nivåer, från lokalsamhällen till FN-organ. Det är en […]

Earth Rights Conference


Vi träffas vid varje fullmåne för att hedra och minnas utrotade och hotade arter. Ceremonin börjar 18.30. Lördag 11 februari Söndag 12 mars Tisdag 11 april Onsdag 10 maj Därtill kommer vi som vanligt hålla vår stora ceremoni på världsmiljödagen den 5 juni. Läs mer om Livsröset. Gå med i […]

Vårens ceremonier vid Livsröset


Vid varje fullmåne under hösten arrangerar Lodyn ceremonier vid Livsröset på gärdet för att hedra och minnas utrotade och hotade arter. Ceremonierna är öppna för alla. Ta med en sten att lägga på röset. Vi träffas kl 18.30. . Ceremonidagar: . Fredag, 16 september 2016 Söndag, 16 oktober 2016 Måndag, 14 […]

Höstens livsröseceremonier vid LivsrösetAv Ulrica Rydin, deltagare i Lodyns ettåriga utbildning i ekopsykologi, ”Jorden är själens hem” 2016-2017. Vilken är min relation till naturen? Har jag kontakt med det vilda i mig själv och med det vilda, naturliga i allt levande? Så här en bit in i utbildningen i ekopsykologi har många frågor väckts i mig. Litteratur, […]

Den pågående rörelsen genom ekopsykologin; några personliga ord en bit ...


Människans värdighet har diskuterats alltsedan renässansen. Idag bör vi också ta med djuren och hela ekosystemet i perspektivet. Linné hisnade inför det han såg i naturen. Han anses vara den som gav arten människa dess vetenskapliga namn (Homo Sapiens). Tore Häggström har i en nyutkommen bok ”Here be dragons. Science, […]

Människans värdighet och djurens


På skottdagen den 29 februari i år, antog The Green Party i England och Wales en partipolitisk plattform för naturens rättigheter. Partiet har sedan flera år verkat för en internationell lagstiftning mot ekocid (en fråga som Lodyn arbetar med). Naturens rättigheter kan ses som ett större ramverk som innefattar bland […]

Politik för naturens rättigheter i EnglandVad är det som får människor att helt separera saker och ting? Vad är det som gör att människor delas in i vi- och de-grupperingar? Varför ser många människor invandrare som mer olika än lika dem själva, och varför ser många invandrare till ett land människor i detta land som […]

Dualism och icke-dualism: en personlig betraktelse


Mitt under fotbolls-VM 1994 deltog jag i en vandring kring floden Ganges källor i norra Indien. För att vänja oss vid höjden började vi med att åka till byn Gangotri. Den ligger inte långt från glaciären Gomukh, ”kons mun”, där Ganges föds ur skummande vita ismassor. Glaciären ligger på 5000 […]

Räddad till en större vånda


Lodyn är initiativtagare till ett Livsröse i Stockholm, tillägnad de djur, växter, svampar och annat liv, som fallit offer för människans hand eller som riskerar att bli utrotade, nu och i framtiden. Det är bara en av många åminnelseplatser som instiftas världen över idag, för just detta ändamål. Under livets […]

Om att öva upp sensibiliteten för naturens rösterAv Pella Thiel Tribunalens andra dag var bitvis tung, med hjärtslitande vittnesmål om fracking, tjärsand, dammar, oljespill och tjurfäktning. Jag var dagen innan oerhört frustrerad över att vi var ett helt rum fullt av folk som känt sig kallade, uppskattningsvis 300 personer, men absolut inget utrymme för att prata med […]

Rapport från tribunalen för Naturens Rättigheter, Paris – dag ...


Av Pella Thiel För första gången hålls Tribunalen för Naturens Rättigheter i Europa, efter att två gånger ha hållits i Sydamerika. Den formaliseras också nu som organisation genom en ”Folkets konvention”. Eftersom Lodyn planerar både en bok och en konferens om naturens rättigheter reste Pella Thiel dit. Här är hennes […]

Rapport från Tribunalen för Naturens Rättigheter, Paris – dag 1


Dalgångens ande dör aldrig Den är Kvinnan, Urmodern Hennes portvalv är ursprunget Till himmelen och jorden (Lao Tzu)   I arkaisk mytologi är den Stora Modern källan till universum och dess lagar, hon är härskare över naturen, visdom, ödet, liv och död. Hon är också Moder Jord och gudinna av […]

Moder Natur – Levande, helig och besjäladHäromåret stod min vän Clare i kön framför incheckningsdisken på en flygplats någonstans i Nordamerika. Plötsligt kom ett besked att hennes flyg var inställt på grund av tekniska problem. Planet skulle istället avgå morgonen därpå, och passagerarna erbjöds att övernatta på ett hotell. Meddelandet möttes av kraftiga protester längst fram […]

Avbrott för ett viktigt meddelande!


Titta på bilden här intill! Ni ser teckningar av fem olika träd. Är det träd som ser ut att vara friska eller är de vanskapta och sjuka? Är det träd som växer som de skall? Dessa träd är faktiskt helt friska och normalt växande träd. De är bara tagna ur […]

Vad är vetenskap eller vad borde den vara?


De senaste somrarna har jag gått alltmer barfota. Jag tillhör inte de som är allra mest ”hard core”, men rör mig ändå utan skor från tidig sommar och in emot hösten. Jag går barfota inomhus, i skogen och i stan. På stigar, asfalt och grus. När jag var på ett […]

Återupptäck dina fötter!Begreppet antropocentrism (antropo, gr, människo-) åsyftar ett normsystem som sätter människan och mänskligheten i centrum i förhållande till resten av skapelsen. Värdet hos djur, växter och övrig natur mäts i hur pass bra de är till nytta för oss. (Det kan ställas i kontrast mot en ekocentrisk livssyn, där även […]

Miljökrisen och det manliga betraktelsesättet


Om man är orolig över tillståndet i världens ekosystem så blir man naturligtvis glad över att Johan Rockström är en av årets sommarpratare, och han har också varit flitigt påannonserad och hyllad i mina flöden. Den nya berättelsen saknas, säger Rockström och exemplifierar med apokalyptiska filmer som Avatar och Hungerspelen. […]

Rockström i Sommar i P1 – En reflektion


Vi befinner oss mitt i en pågående massutrotning av djur och växter och utrotningstakten accelererar. Living planet Report 2014 (WWF) visar på att de senaste 50 åren har populationerna av ryggradsdjur dvs. fåglar, däggdjur, fiskar, reptiler och amfibier minskat med hälften. Alltså hela 50 % av antalet levande varelser av […]

Civilisationens krig mot LivetThe heart that breaks open can contain the whole universe. Joanna Macy Arter har alltid kommit och gått. Men vi är i ett helt nytt läge nu, då takten i artutdöendet globalt är över 1000 gånger så hög som den ”normala”. Varje dag försvinner en art för evigt. Eller helt […]

Livsröset – En plats för den stora sorgen


Flyktingar drunknar i massor på Medelhavet pga. europeiska länders ovilja att skapa säkra och legala vägar att söka asyl. Människor migrerar till andra länder undan krig och förföljelse, men också för att naturresurser börjat sina. Ofta beror det på rika länders (t.ex. västländer och Kina) resursutnyttjande i fattiga länder. Ett […]

Ekosystemen är grunden för ekonomin – inte tvärtom, politiker!
Haikudikter har skrivits och utvecklats under århundraden i Japan, framför allt av zenbuddhistiska poeter på resande fot, till att bli en så ”ren” diktform som möjligt bestående av endast 17 stavelser på tre korta rader (5, 7, 5 stavelser per rad). Man kan likna det vid naturdiktande, ofta på något […]

En fördjupad relation till naturen genom haikudiktande


44 vargar har urskillningslöst dödats under vinterns slakt. En kriminell jakt på en rödlistad och utrotningshotad art, ett brott mot EU:s art-och habitatdirektiv och den största massjakten på varg genom tiderna. Även övriga rovdjur är under hårt jakttryck och börja nu minska kraftigt i antal. Lodjuren har närmat sig en […]

När man skjuter vargar


Vad är egentligen nätverket Lodyn? Behöver det göras tydligare för att folk utanför nätverket skall förstå? Det var ur dessa och liknande tankar som idén föddes bland några av oss lodynmedlemmar – att presentera Lodyn som en tankesmedja. Om vi går till Wikipedia beskrivs en tankesmedja såhär: ” En tankesmedja är en […]

Lodyn – Tankesmedja eller trickster?Donella Meadows är systemvetare, känd för pionjärarbetet med Romklubbens Limits to Growth (1972) som hon var huvudförfattare till och som fortfarande är högaktuell. Hon har funderat mycket på idén om punkter för att förändra system. Hävstångspunkter är platser inom ett komplext system (en kropp, en organisation, en stad, ett ekosystem, […]

Systemförändring – Naturens rättigheter och Ecocide Law som hävstänger 2:2


Forskarna på Stockholm Resilience Centre kom förra veckan med en uppdatering av de planetära gränserna – en kvantifiering av mänsklighetens påverkan på ekosystemen inom nio områden. På fyra av dessa nio – klimat, förlust av biodiversitet, markanvändning och kväve- och fosforcyklerna – har vi passerat gränsen för farlig påverkan globalt. […]

Systemförändring – Naturens rättigheter och Ecocide Law som hävstänger 1:2


Fasa är ett existentialistiskt begrepp som myntades av Kirkegaard. Inför klimathotet och den utbredda miljöförstöringen kan vi idag tala om en ekologiskt betingad global fasa som ger upphov till rädsla, ångest och sorg över hoten mot livsbetingelserna på denna planet. Glenn Albrecht, professor i hållbarhet från Australien, har intresserat sig […]

Vad innebär det att leva autentiskt i vår tid?Nu känns detta lite gammalt kanske, med tanke på den senaste tidens politiska händelser, men jag skriver ändå lite utifrån de reaktioner kulturministern Alice Bah Kunhke mötte när hon skrev i DN om kulturen som grund för ett ekologiskt hållbart samhälle. Reaktionen från kulturhåll är en ryggradsreflex – tala inte […]

Kultur är mer än en konsumtionsvara


Jag går genom Slottsskogen och björkars, ekars och lönnträds höstlövsfärger skiftar i gulrött, och även om färgerna och naturen får mig att må bättre så känner jag mig vilsen i livet. Jag är sjukskriven från arbete igen, andra gången på två år för utmattningsdepression. Jag trodde att allt skulle bli […]

Att vara högkänslig, känna Jordens sorg och känna utanförskap i ...


Vilken är egentligen relationen mellan ekologi och andlighet? Säkert är att många människor upplever en stark känsla av andlighet i naturen. Naturen erfars som ett heligt rum. Ekologi handlar om sammanhang, relationer och helheter. Allt detta ligger nära ett andligt förhållningssätt. Vår upplevelse av livsmening har att göra med känslan […]

Ekologi som andlighetLodyn har under ett drygt år arbetat med idén om en internationell lagstiftning mot ecocide – livsmiljöförstörelse – inom Romstadgan. Under förra veckan gästades vi av en av de starkaste rösterna för den idén, Polly Higgins. Många fantastiska saker hände under veckan, bland annat träffade Polly – genom en rad […]

Fokusera på ingrepp – inte utsläpp


Bilden av jorden som togs 60-talet gav oss för första gången en möjlighet att se oss själv utifrån. Det var en genomgripande upplevelse för människor på den tiden. Stanna upp en stund och se om denna välanvända bild fortfarande kan frambringa förundran. Där nere är allt som äger rum, ytterst […]

Rehabilitera oss som art i förhållande till biosfären


Molnkappan är avslängd och solstrålar duschar den nakna himlen, till synes ren. Småskvättar reflekteras på havsytan, himlens spegel. I motljuset syns detta myller av skenbara guldtackor. Ögonen öppnas på vid gavel för vykortssynen. Luften lugnar lungor med friskhetstro. Känning av synintryckens klubbslag får havets händer att bomullsartat smeka strandens, och […]

Vid Ljunghusens eller Saltös stränderBara en vecka kvar till valnatten. Politiska slagord, budskap, smutskastningskampanjer och lockande erbjudanden haglar över oss. Jag var själv en del av karusellen idag då jag stod som representant för miljöpartiet och delade ut valmaterial och pratade med folk. Roligt på ett sätt, att det politiska samtalet kommer så mycket […]

Varför är det politiska samtalet så platt och tomt?


The fact is, that each time there is a movement to confer rights onto some new ”entity”, the proposal is bound to sound odd or frightening or laughable. Christopher D Stone: Should Trees Have Standing? I år är lyssnarnas sommarpratare biolog! Sebastian Kirppu guidar oss i en värmländsk urskog och […]

Kan man vara orättvis mot en skog? Om naturens rättigheter ...


Epilogen till Lodyns konferens om ecocide och naturens rättigheter på Tekniska och Etnografiska museerna 26, 27 april, var ett Alla Varelsers Rådslag; ett Council of All Beings som Joana Macy, upphovskvinna till denna tidsenliga ritual, kallar den. Deltagarna bar alla en egentillverkad mask för att visa vilket djur eller naturfenomen […]

Alla Varelsers RådslagFör snart 16 år sedan skrev jag en uppsats som jag kallade ”The mandala of poetic science” vid University for Global Well-Being (UGWB) där jag var både student och en av grundarna. Uppsatsen bestod av tankar och idéer om att kunna förändra naturvetenskapens filosofi och metoder till att bli en mer poetisk […]

Goetheanskt vetenskapande – en poetisk vetenskap


Allt liv och alla material på jorden är en form av megaorganism, en bokstavligen levande planet. Livet, luften, haven, berggrunden är en sammanhängande enhet. Denna enhet, planeten Jorden, Moder Jord, är Gaia. Jorden är ett holistiskt, självreglerande ”system” där aktiviteten i biosfären är sammanlänkad med de geologiska, klimatologiska och atmosfäriska […]

Gaia


  This is a work of healing. For healing to begin, we first have to name the harm: Ecocide. Juristen Polly Higgins reser runt världen för att göra verklighet av idén om ecocide. Förslaget att göra ecocide till ett internationellt brott är elegant i sin enkelhet. Det skulle kunna bli […]

En konferens om naturens rättigheter och ecocideChanserna att den globala uppvärmningen avstannar vid katastrofala 2 grader tycks redan vara förbi. Djur och växter trängs undan och utrotas, naturliga livsmiljöer degraderas och utplånas i allt snabbare takt. Det är vanligt i den svåra miljökris som vi befinner oss i att sätta sitt hopp till tekniken och vetenskapen. […]

Bortom hoppet eller att hoppas på det omöjliga


Följden av att så många av oss människor lever sina liv utan medvetenhet om att vi oupplösligen ingår i ett större sammanhang är att vi riskerar, inte bara vårt eget välmående, utan också, i kraft av våra tekniska landvinningar, den biologiska mångfalden och planetens ekologiska jämvikt. Den vetenskapliga och tekniska […]

Att återknyta kontakten med våra rötter


”Till havs med solfyllda segel / Vinden för oss vart vi vill” Vi står och sjunger med familjekören. Det ger oss en djupare relation till livet och oss själva än mycket annat. Vi trivs och blir uppspelta, även i relation till alla som är där. Min dotter känner själv att […]

Autentiskt djup och ytlighetAllt hänger samman Miljökris, miljövåld, miljömord I Amazonas kämpar Damiana och Guaranifolket med livet som insats för rätten att leva på sitt land, för Livet, för regnskogen som skövlas för plantager. I Australien kämpar koalorna med livet som insats, när deras hem skövlas, de söker sig till eukalyptusodlingarna där det […]

Kampen för moder Jord och Vargens sång


I september lämnade Håkan Juholt, fd partiledare för socialdemokraterna, en motion i riksdagen. Han föreslog att begreppet ”kund” inte kan vara applicerbart i skattefinansierad välfärdsverksamhet. Ur motiveringen: Förändringen från medborgare till kund är enligt min mening den största politiska förskjutning som inträffat under de senaste tjugo åren. … det finns […]

Om ekosystemtjänster och värderingar


Vi kan bli sedda, berörda och tilltalade av saker, exempelvis naturen, på ett sätt som får oss att uppfatta en intention, ett intresse för oss, att ett budskap riktas till oss. Men vår förmåga att låta oss tilltalas av naturen på detta sätt har försvårats i och med det naturvetenskapliga […]

Vad säger skogen, vattnet, bergen till oss?På senare år har det kommit ett växande forskningsunderlag som påvisar naturens betydelse för vår hälsa. Det bekräftar väl vad många av oss redan visste: Att naturen har en läkande verkan. Bland annat har undersökningar visat att vi blir mindre stressande, får en ökad koncentrationsförmåga och kreativitet samt återhämtar oss lättare […]

Naturterapi – exploatering i ny skepnad?


This weekend of the beginning of November, All Souls Day, Halloween, is one which celebrates one of the great yearly cycles of nature. It falls on one of the cross quarter days marking the seasonal interplay between light and dark, and this cyclical interplay has a special resonance in communities […]

”All souls” weekend


Plettenberg Bay på den sydafrikanska sydkusten vid västra Indiska Oceanen. Solen lyser skarpt från en molnfri himmel och de ihärdiga vågorna kommer allt närmre in, då tidvattnet snart har kommit tillbaka igen. Jag är på stranden pga. forskning, för att fotografera brunmusslor (en inhemsk art) och blåmusslor (en främmande art) […]

Musslor, människor och moder JordFor to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. ― Nelson Mandela När FN:s klimatpanel IPCC släppte sin rapport härförleden inledningstalade Sveriges miljöminister Lena Ek. In Sweden we have taken action since the […]

Frikoppling – något att sträva efter?


Hösten är här med en klar hög luft. Lönnbladen går mot rött och björken har börjat lysa gyllene gult. Luftens kyla sveper över ansiktet och boskapen i Stora Skuggan väntar tålmodigt i morgontimman. Jag cyklar till jobbet och ägnar mig under tiden åt en ekopsykologisk meditationsövning, där jag fokuserar på […]

Hösten är här med en klar hög luft


De nazistiska doktorerna som var involverade i förintelsen av judar ägnade dagarna åt att tortera och mörda människor på de mest bestialiska sätt. Efter jobbet gick de hem och lekte obekymrat med sina barn och njöt av att slappna av en stund i trädgården och lyssna på Beethoven. Hur kunde […]

Klimatkris, vansinne och bortträngningSverige har nu sitt första livsröse! Det är ett monument av stenar skapat till minne av alla de arter som utrotats och hotas av människans framfart. Det är en hyllning till livets väv. Livsröset invigdes på Världsmiljödagen den 5 juni i år genom en vacker ceremoni. Men invigningen var bara början. […]

Livsröse invigt i Stockholm