Bli medlem


Du är välkommen att bli medlem i Lodyn! Ett medlemskap innebär:

  • inbjudan till deltagande med rösträtt på föreningens årsmöte
  • inbjudan till att vara med i en mejllista och interna fb-grupp och kommunicera med andra lodynmedlemmar.
  • möjlighet att delta på så kallade Lodynhelger, interna träffar till självkostnadspris där vi utforskar olika former av naturvakenhet tillsammans.
  • möjlighet att föreslå verksamheter i Lodyns anda som du vill att föreningen skall driva eller stötta.
  • synliggöra din egen verksamhet (som kurser och liknande) som ligger i linje med Lodyns anda på föreningens facebooksida och hemsida. Lodyn blir då medarrangör.
  • möjlighet att blogga på Lodyns hemsidas blogg.
  • Reducerad kostnad för vissa av Lodyns kurser och evenemang

Medlemsavgiften är 100-500 kronor (Välj själv utifrån dina ekonomiska förutsättningar) och du betalar in till bg 5212-7982 samt fyller i formuläret nedan. Om du blir medlem från oktober eller framåt under innevarande år räknas du som medlem även under nästkommande år.

Lodyn har ett medlemsregister där varje medlems namn, ort, e-postadress och erlagda medlemsavgifter förs in. De enda som har tillgång till detta register är vår medlemsregisteransvarige samt styrelsen. Vi följer allmänna dataskyddsförordningen för registrering av personuppgifter (GDPR). Genom inbetalning av medlemsavgiften godkänner du att nämnda uppgifter om dig förs in i medlemsregistret.