Styrelse


Henrik Hallgren, ordförande

Henrik är initiativtagare till Lodyn och har över 25 års erfarenhet av kontemplativa och ekopsykologiska praktiker för att fördjupa kontakten med naturen. Han har studerat ekopsykologi vid Schumacher College i England och är certifierad vägledare inom mindfulness-baserad ekoterapi. Henrik har en akademisk bakgrund som arkeolog och socialantropolog och är gode (hednisk präst) inom den nordiska naturreligionen Forn sed. Därtill är han diplomerad symbolpedagog och verksam som naturvägledare på en skola på Lidingö. Henrik är författare till böckerna ”Det gröna skiftet” och ”Jordens ande”. Som kringresande sagoberättare bjuder han genom sina föreställningar in åhörarna till erfarenheten av att allting är levande, allting har en röst, allting kan bära på budskap. Läs mer om Henrik på henrikhallgren.nu


Johan Erlandsson, kassör

Johan är en ekolog med ca 20 års forskningserfarenhet av t.ex. hållbart nyttjande av biologiska resurser och landskapsekologi/rumslig ekologi (fraktala metoder) i kustekosystem (doktor/docent i marin ekologi). Han arbetar just nu på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad med vattenmiljöfrågor och syftet att god vattenstatus i sjöar, vattendrag, grundvatten och hav ska uppnås. Johan är också poet och vill utveckla naturvetenskapen till en mer poetisk vetenskap likt Goethes fenomenologiska vetenskapande metod, ett sätt att förena konst och naturvetenskap. Forskandet blir som en meditation och man blir mer medveten om och delaktig i naturfenomen. Denna holistiskt systematiska process ger en djupare förståelse av naturen, och har kopplingar till ekofilosofi och ekopsykologi. Johan utövar Wild goose qigong och reiki.


Hans Landeström, sekreterare
Hans är leg psykolog/psykoterapeut med inriktning relationell, affektfokuserad psykoterapi och ekopsykologi. När Hans 2004 på den terapeutiska trädgården Haga Hälsoträdgård fick erfara hur naturen gav lindring och bot till personer med stress, utmattning, ångest, depression och trauma, insåg han (vad han egentligen alltid vetat) hur avgörande naturen är för vårt välmående. Som miljöengagerad behandlare har han sedan kommit att forska om terapeutiska naturupplevelser, undervisa i ekoterapi och fortsätta ha terapisessioner utomhus – allt för att väcka och utveckla vår kärlek till naturen –  både för vår egen och resten av planetens skull. Som praktiserande ekopsykolog är Hans särskilt nyfiken på hur qi gong och taiji (som han undervisat i sedan 1989) kan användas för att utforska vår relation till Jorden, Himlen, elementen och andra varelser.

Frida Gårdmo, ledamot

Lotta Hedström, ledamot

Kristina Kvarnstrand, ledamot

Annelie Vårhammar, ledamot

Jenny Åhman, ledamot

Sara Svensson. suppleant