Styrelse


Henrik Hallgren, ordförande

Henrik är initiativtagare till Lodyn och har över 30 års erfarenhet av kontemplativa och ekopsykologiska praktiker för att fördjupa kontakten med naturen. Han har studerat ekopsykologi vid Schumacher College i England och är certifierad vägledare inom mindfulness-baserad ekoterapi. Henrik har en akademisk bakgrund som arkeolog och socialantropolog och är gode (hednisk präst) inom den nordiska naturreligionen Forn sed. Därtill är han diplomerad symbolpedagog och verksam som naturvägledare på en skola på Lidingö. Henrik är författare till böckerna ”Det gröna skiftet”,”Jordens ande” och nu senast ”Naturlagen” tillsammans med Pella Thiel. Som kringresande sagoberättare bjuder han genom sina föreställningar in åhörarna till erfarenheten av att allting är levande, allting har en röst, allting kan bära på budskap. Läs mer om Henrik på henrikhallgren.nu


Johan Erlandsson, kassör

Johan är en ekolog med ca 20 års forskningserfarenhet av t.ex. hållbart nyttjande av biologiska resurser och landskapsekologi/rumslig ekologi (fraktala metoder) i kustekosystem (doktor/docent i marin ekologi). Han arbetar just nu på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad med vattenmiljöfrågor och syftet att god vattenstatus i sjöar, vattendrag, grundvatten och hav ska uppnås. Johan är också poet och vill utveckla naturvetenskapen till en mer poetisk vetenskap likt Goethes fenomenologiska vetenskapande metod, ett sätt att förena konst och naturvetenskap. Forskandet blir som en meditation och man blir mer medveten om och delaktig i naturfenomen. Denna holistiskt systematiska process ger en djupare förståelse av naturen, och har kopplingar till ekofilosofi och ekopsykologi. Johan utövar Wild goose qigong och reiki.


Hans Landeström, sekreterare
Hans är leg psykolog/psykoterapeut med inriktning relationell, affektfokuserad psykoterapi och ekopsykologi. När Hans 2004 på den terapeutiska trädgården Haga Hälsoträdgård fick erfara hur naturen gav lindring och bot till personer med stress, utmattning, ångest, depression och trauma, insåg han (vad han egentligen alltid vetat) hur avgörande naturen är för vårt välmående. Som miljöengagerad behandlare har han sedan kommit att forska om terapeutiska naturupplevelser, undervisa i ekoterapi och fortsätta ha terapisessioner utomhus – allt för att väcka och utveckla vår kärlek till naturen –  både för vår egen och resten av planetens skull. Som praktiserande ekopsykolog är Hans särskilt nyfiken på hur qi gong och taiji (som han undervisat i sedan 1989) kan användas för att utforska vår relation till Jorden, Himlen, elementen och andra varelser.

Lotta Hedström, ledamot

67 årig ”avdankad” politiker (mm), boende på Österlen, född o uppvuxen i Stockholm och med ett långt förflutet i Hälsinglands djupa skogar. Efter ett långt och rätt brokigt civilt liv som lärare, biståndsarbetare, bondmora, landsbygdsutvecklare, aktivist, kommundelschef, lobbyist och riksdagsledamot och språkrör (MP) mm mm, fann jag att miljökampeni det yttre måste förenas med en djupare insikt om värnandet av det levade i allt. Att själv LEVA i det levande, i Naturen och verkligen uppleva sig vara en del av ett oändligt stort och oändligt litet universum – den livsluften och den insikten fann jag i Lodyn

Frida Gårdmo, ledamot

Christina Kvarnstrand, ledamot

Deltar i styrelsen sedan 2022. Gick utbildningen ”Jorden är själens hem” 2018-19, fördjupningsarbete: utforskande av ”sitspot” , ”stubbsittning”
Uppdrag i styrelsen – uppdaterar hemsidan, kalendariet.
Sköter YouTube kanal: Lodyn Ekopsykologiförening – med innehåll från webbinarium ”själ och natur”
Kontaktperson för Lodyns  kvinnocirkel

Annelie Vårhammar, ledamot

Susanna Fjällström, ledamot

Jenny Åhman, ledamot

Sara Svensson. suppleant

Sara lever och verkar i en kommun i Västsverige som utvecklingsledare inom hållbarhet. Hon har en bakgrund som klimataktivist, ungdomsrådgivare för FN:s miljöprogram och har arbetat med Surinams regering och urfolk för att bevara Amazonas regnskog. Nu samverkar hon med naturkrafterna på den lokala platsen för att hitta sätt att navigera genom den turbulenta tid av existentiella kriser vår värld befinner sig i. Hon deltar i och håller cirklar för att läka och fördjupa människans relation till resten av naturen på kärleksfulla och kreativa sätt genom ceremoni och aktivism.