Styrelse


Sara Svensson, Ordförande

Sara lever och verkar i en kommun i Västsverige som utvecklingsledare inom hållbarhet. Hon har en bakgrund som klimataktivist, ungdomsrådgivare för FN:s miljöprogram och har arbetat med Surinams regering och urfolk för att bevara Amazonas regnskog. Nu samverkar hon med naturkrafterna på den lokala platsen för att hitta sätt att navigera genom den turbulenta tid av existentiella kriser vår värld befinner sig i. Hon deltar i och håller cirklar för att läka och fördjupa människans relation till resten av naturen på kärleksfulla och kreativa sätt genom ceremoni och aktivism. 

Jenny Åhman, Kassör

Jenny är en livsglad naturvän som kommit fram till att det mest värdefulla hon kan ge Moder Jord är ett så litet avtryck som möjligt. För att inspireras och stärkas i syftet att hjälpa till att hela relationen till Moder Jord blev hon medlemsansvarig i Lodyn 2021 och sitter även med i styrelsen sedan 2022. 
Meditation har varit hennes främsta verktyg att få sig själv och andra att vakna upp. Driven av inutionen lämnade hon sin ingenjörskarriär 2016 för ett mer naturnära liv och sedan 2018 har hon en liten bit mark där hon fördjupar sin kontakt med naturen genom relationen till allt levande på gården. 
Nu håller hon kvinnocirklar i Mellerud för att hela och helas med Moder Jord. Hon sår även frön för att inom kort kunna hålla naturresor för barn där de får upptäcka sig själva och sin relation till naturen genom odling, djurhållning och mathantverk. 

Hans Landeström, ledamot

Hans är leg psykolog/psykoterapeut med inriktning relationell, affektfokuserad psykoterapi och ekopsykologi. När Hans 2004 på den terapeutiska trädgården Haga Hälsoträdgård fick erfara hur naturen gav lindring och bot till personer med stress, utmattning, ångest, depression och trauma, insåg han (vad han egentligen alltid vetat) hur avgörande naturen är för vårt välmående. Som miljöengagerad behandlare har han sedan kommit att forska om terapeutiska naturupplevelser, undervisa i ekoterapi och fortsätta ha terapisessioner utomhus – allt för att väcka och utveckla vår kärlek till naturen –  både för vår egen och resten av planetens skull. Som praktiserande ekopsykolog är Hans särskilt nyfiken på hur qi gong och taiji (som han undervisat i sedan 1989) kan användas för att utforska vår relation till Jorden, Himlen, elementen och andra varelser.

Elena Björkenäng, ledamot

Elena har under sitt yrkesliv verkat inom näringslivet och där arbetat med förändringararbete, utveckling av individer, team och organisationer. Hon har alltid haft en drivkraft att vilja göra bättre, att bidra till något större och längtat efter en värld som är mer rättvis. Naturen har funnits som en plats för att hämta kraft, lyssna inåt och bara vara i. Greta Thunbergs TED Talk i Stockholm var startskottet för ett tydligare driv och engagemang kring hållbarhetsfrågor, hon läste kurser på högskolan och när den ettåriga utbildning i Ekopsykologi dök upp, var det självklart att gå den. Sen dess har relationen till naturen fördjupats och Elena verkar nu för att ge fler möjligheten att få återanknyta till naturen med inslag av kreativa arbetsformer.

Frida Gårdmo, ledamot

Frida är kemist och miljövetare som jobbat med miljö, klimat och friluftsfrågor i olika sammanhang under många år. Hon jobbar just nu med miljö- och klimatfrågor inom Svenska kyrkan. Som kristen är hon intresserad av utforskandet av ekopsykologi,naturvakenhet och naturens rättigheter som verktyg för att arbeta med existentiell ochandlig hållbarhet och koppling till ekoteologi. Vilka är vi som människor och vilka kan och vill vi vara i relation till oss själva, varandra och allt jordens liv? Hur bygger vi en kultur som värnar och skyddar livet och livets förutsättningar och som bidrar till att hela och läka det som brustit. Frida är född och uppvuxen i Norrbotten men bor nu i Tranås och kom i kontakt med Lodyn första gången när hon gick kursen ”Jorden är själens hem” 2018. 

Christina Kvarnstrand, ledamot

Deltar i styrelsen sedan 2022. Gick utbildningen ”Jorden är själens hem” 2018-19, fördjupningsarbete: utforskande av ”sitspot” , ”stubbsittning”
Uppdrag i styrelsen – uppdaterar hemsidan, kalendariet.
Sköter YouTube kanal: Lodyn Ekopsykologiförening – med innehåll från webbinarium ”själ och natur”
Kontaktperson för Lodyns  kvinnocirkel

Åsa Opperdoes, ledamot

Åsa-Maja Opperdoes är en gränsöverskridande aktivist som bland annat har en kandidat i Miljövetenskap, jobbat inom LSS största delen av sitt yrkesliv, mångårig aktivist inom olika sammanhang/organisationer,  kulturarrangör, andligt praktiserande inom animism och den nordiska seden. Går just nu kursen Ekopsykologi-jorden är själens hem som hon är klar med sommaren 2024.