Lodyns arbetsgrupper


Lodyns verksamhet organiseras huvudsakligen genom arbetsgrupper som uppstår och drivs på medlemmarnas initiativ. Om du vill bli medlem i Lodyn har du möjlighet att engagera dig i de arbetsgrupper du tycker är intressanta. Följande arbetsgrupper är för närvarande mer eller mindre aktiva:

  • Arbetsgruppen för naturens rättigheter
  • Lodyns konst- och performancegrupp
  • Naturvakenhet på Lidingö (Leder varandra i naturvakenhetsövningar)
  • Arbetsgrupp för utvecklande av presentationsmaterial
  • Festivalgrupp
  • Lodyns studiecirkel för kvinnor
  • Arbetsgruppen Livsröset i Stockholm
  • Lodyns bloggare

Om du är medlem i Lodyn och vill vara aktiv i en arbetsgrupp, hör av dig till info@lodyn.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.