Kostnader och villkor för utbildningen Jorden är själens hem


För att det skall bli så tydligt och tryggt som möjligt för alla inblandade har vi skapat detta dokument gällande kostnader och villkor. Om det är någon fråga som du saknar är du varmt välkommen att höra av dig till info@lodyn.se

Anmälan

Du anmäler dig genom det på hemsidan angivna formuläret. Därefter kontaktar vi dig och skickar ett välkomstbrev samt en faktura på anmälningsavgiften. När anmälningsavgiften är betald har du säkrat din plats.

Utbildningskostnad

För att personer med olika ekonomiska förutsättningar skall kunna delta, använder vi oss av en glidande skala där vi ger dig valfrihet att betala mellan 20 000 – 35 000 kr per person. Om du betalar ett högt belopp så bidrar du till att vi kan tacka ja till att någon som inte har så stora ekonomiska resurser.

Betalning

Du betalar via faktura, en på 2000 kr som anmälningsavgift, en på 8000 kr före kursstart, och ytterligare en med det resterande beloppet efter första träffen. Vi kan i undantagsfall dela upp fakturan ännu mer – eller låta skjuta på någon av betalningarna – om det finns behov av det. Kontakta i så fall kursledningen angående detta.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att: Meddela oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad på utbildningen. Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post eller muntligen. Avbokar du enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå anmälningsavgiften och de övriga delar av kursavgiften som du eventuellt betalat. Om utbildningen har startat och du deltagit vid den första träffen har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Förutom vad som gäller enligt ångerrätten ovan är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter ångerrätten upphör återbetalas ej betald anmälningsavgift, däremot övriga eventuellt inbetalda kursavgifter.

Om vi av någon anledning skulle tvingas ställa in utbildningen innan start återfår du givetvis alla avgifter du betalat. Om den skulle behöva avbrytas under pågående omgång återbetalas de delar som inte förbrukats.

Studieavbrott

Om du avbryter utbildningen på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats. Om studieavbrott av annan anledning än ovan angivna gäller följande: Om studieavbrottet sker efter steg 1 men innan steg 2 debiteras halva kursavgiften. Om studieavbrott sker efter starten av steg 2 debiteras hela kursavgiften.

Frånvaro

Om du som deltagare inte kan medverka vid någon träff p g a sjukdom kan kursavgiften för denna träff betalas tillbaka vid uppvisande av läkarintyg. I övriga fall betalas inte pengar för träffens kursavgift tillbaka. Däremot kan det finnas möjlighet att utan extra kostnad ta igen det missade steget/stegen vid en senare utbildningsomgång.

Kost och logi

Kostnader för kost och logi tillkommer utöver kursavgiften. De två längre sommarträffarna äger rum i Tyresta nationalpark. Vi bor enkelt och mycket naturskönt i Stensjödal – mjölnarbostaden inne i själva nationalparken. Kostnaden för kost och logi per träff (tisdag-söndag)  i Tyresta är 3 000 kr. Du tar med egna sängglakan och handduk.

Gällande steg 2-4  kommer vi hålla till på Fridhems kursgård i Stjärnsund i Dalarna, och kostnaden för kost och logi varierar en del beroende på om du väljer att bo i eget rum eller flerbäddsrum. Kost och logi tre dygn flerbäddsrum 2100 kr, dubbelrum 2445 kr och enkelrum 2610 kr.

Det är möjligt att sova i eget tält i Tyresta. Detta reducerar dock inte kostnaden för kost och logi för dig som deltagare, eftersom vi ändå behöver hyra huset till samma pris.

Studielitteratur

I kursavgiften ingår kompendier med ekopsykologiska övningar samt vissa artiklar. Därutöver bekostar du själv kurslitteraturen. Litteraturlista skickas ut innan kursstart.

Fysiska förutsättningar

Vi kommer röra oss en hel del i skog och mark under träffarna och du bör därför ha fysiska förutsättningar för att klara detta.

Försäkring

Deltagarna omfattas ej av olycksfallsförsäkring genom utbildningen. Vi räknar därför med att du själv har en tillräcklig försäkring.

Diplomering och titulering

Vid kursslut får du ett diplom som anger de kunskaper och färdigheter i ekopsykologi som du har tagit del av i utbildningen. Utbildningen motsvarar ca 15 högskolepoäng. 
I en svensk kontext är inte ekopsykolog en yrkestitel. Om du tänker arbeta ekopsykologiskt och inte är yrkesverksam psykolog, föreslår vi beskrivningen “utbildad i ekopsykologi” eller ”diplomerad i ekopsykologi”. Detta för att inte någon ska förledas att tro att du är yrkesverksam som psykolog. Om du bedriver ekoterapi med individer eller grupper och inte är psykoterapeut, ska du alltid uppge detta
föreslår vi. Du kan använda ekoterapi som hälsofrämjande, förebyggande och personlighetsutvecklande metod och som ett medel för inre omställning men inte som behandling mot psykisk ohälsa om du saknar utbildning i psykoterapi.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.