Vildhet


I detta webbinarium samtalar Pella Thiel och Henrik Hallgren om hur vi kan komma bort från den ofta negativa betydelsen av vildhet som något kaotiskt och outvecklat. Å andra sidan finns risken att vi skapar ”luftslott” och romantiserar kring ”det vilda”. Hur kan vi förstå vildhet på ett sätt som […]

Själ & Natur: Vildhet