Henrik Hallgren – Utbildare och berättare


Jag heter Henrik Hallgren och är till vardags verksam som naturpedagog, föreläsare, författare, sagoberättare och utbildare. Jag bor på Lidingö. Min drivkraft är kärleken till det vilda, till det som är genuint levande, både inom oss och omkring oss och i den skapande relationen däremellan.

Jag erbjuder kurser, workshops och håller föreläsningar i bland annat:

  • Ekopsykologi – en frigörande psykologi i Jordens tjänst
  • Naturens rättigheter – en ny vision för hållbarhet
  • Jordens ande – om nordisk naturreligion
  • Sagans ekologi – berättarpedagogik för en fördjupad naturkontakt

Under mer än 25 års tid har jag ägnat mig åt kontemplativa, shamanska och ekopsykologiska praktiker för att fördjupa kontakten med naturen. Jag har studerat ekopsykologi vid Schumacher College och är certifierad inom mindfulness-baserad ekoterapi genom Mindful Ecotherapy Center. År 2012 tog jag initiativ till att skapa Lodyn som Sveriges första nätverk för ekopsykologi och naturens rättigheter och är nu en av kursledarna i den ettåriga utbildningen i ekopsykologi, Jorden är själens hem. Jag är sedan 2016 medlem i en expertgrupp inom FN-initiativet Harmony with Nature med fokus på skiftet till en jord-centrerad världsbild och naturens rättigheter.

Sedan barnsben har jag varit fascinerad av symboler, sagor och myter. Det är en värld där allting har en röst, där allting kan bära på budskap; ett fascinerande mytiskt landskap som ligger i gränszonen mellan medvetet och omedvetet, vakenhet och dröm, psyke och natur. Som ekopsykolog, symbolpedagog och sagoberättare vill jag inspirera och vägleda människor till att återetablera relationer med detta landskap, med denna mytiska ekologi. Jag är författare till boken Det gröna skiftet som publicerades 2009

Jag har en akademisk bakgrund inom arkeologi och socialantropologi där fokus för mig främst legat på de ekologiska och existentiella dimensionerna i mänskliga kulturer och i den mänskliga naturen. Jag har arbetat som pedagog på bland annat museet och naturskolor.

Under många år har jag engagerat mig i forn sed – en nordisk, hednisk naturreligion. Jag är idag riksgode (hednisk präst med riksansvar) inom Samfundet Forn Sed Sverige och gav i slutet av 2017 ut boken Jordens ande: Om nordisk naturreligion.

Läs mer om mig och min verksamhet på hemsidan www.henrikhallgren.nu

För frågor, förslag eller bokningar når du mig via mejl (henrik@lodyn.se) eller telefon (070 730 84 82)

Välkommen att höra av dig!