Worrier – Warrior: kan din oro vara ett tecken på vakenhet och förmåga att förändra?


Av Ulrica Rydin

Något stämmer inte, du känner det på dig. Du ser något, hör något och har magkänslan som berättar för dig att allt inte står rätt till. Hur möter du denna känsla? Med uppmärksamhet, nyfikenhet och vilja att agera? Eller med obehag, motstånd och en önskan att känslan ska försvinna.

För mig är nyfikenhet livsviktigt, när jag känner oro vill jag ta reda på om, när och hur jag ska agera. Jag observerar och ställer frågor. Det är säkert inget ovanligt med det. Men jag har inte alltid tagit känslan av oro på allvar, inte agerat utifrån min känsla – varför? Kanske blev min oro avfärdad, när jag som litet barn ställde frågor om sådant som kändes fel: – ”Nej det där betyder inget, det är bara du som är känslig. Du ska inte vara så orolig, inte ställa så många frågor”. I en kultur som föredrar snabba svar i stället för tålamod och frågor, påverkades jag kanske att tysta mig själv, att inte lyssna på min egen kropp, mina sinnen. Jag lärde mig hålla mina upplevelser för mig själv – kanske såg jag saker som ingen annan såg? Det var troligtvis något fel på mig och min känsla av oro var säkert helt obefogad.

Det engelska ordet Worrier (en som oroar sig) kan vara namnet på den som är besatt av oro och tankar på otäcka saker som skulle kunna hända. Att vara den som oroar sig kan kopplas till den medicinska diagnosen ångest. I media finns tips och övningar för hur vi ska sluta oroa oss med målet att leva ett ”smartare och gladare liv”. Att byta oro mot smarthet och glädje låter väl bra – eller inte? Att vara den som ser det andra inte ser kan associeras till psykos, personlighetsförändring och termen hallucination. Innebär detta att den som ser det andra inte ser har någon form av sjukdom? Ständig oro kan absolut göra oss sjuka och vid vissa sjukdomstillstånd förändras våra sinnesintryck, så är det. Och ingen vill väl leva ett liv fyllt av oro och sjukdom? Men tänk om oro är en av flera signaler vi stänger av när de egentligen borde uppmärksammas? En signal som är superviktig för att vi ska kunna skydda och försvara oss själva, varandra och alla varelser på denna planet? En sådan förträngning av ett naturligt alarmsystem och att härbärgera känslan av att något är fel utan att agera – det borde väl också göra oss sjuka? Ett samhälle där alla Worriers tystnat och ingen ifrågasätter eventuella brister och faror är inte friskt, så känner jag.

Ordet Worrier är snarlikt ordet Warrior (krigare) och jag leker med tanken att vi kanske blandat samman dessa begrepp? Tänk om den som oroar sig egentligen har en krigares instinkter? Kan oro vara ett tecken på vakenhet och förmåga att förändra? I tibetansk, nordamerikansk, österländsk och fler traditioner är en Warrior en modig krigare som inte är rädd för sig själv och sina känslor utan möter världen med öppet hjärta.  The Shambhala  Warrior är krigaren som använder sina sinnen och på så sätt förstår det goda i världen genom att uppleva och vara levande i den. Shambhala Warrior lever i sanning och frihet genom att vara ärlig, vänlig och öppen att tjäna alla varelser. En Warrior är inte fri från rädsla – nej, tvärsom, krigaren är mycket väl bekant med sin rädsla och sin oro, men kan välja att gå bortom detta, för att i stället använda sina känslor som vägvisare. Känslorna, signalerna, är vägledande för krigarens väg mot sanning. När krigaren inom oss vaknar kan vi känna sorg och sårbarhet. Ja, tårar är ett av de första tecknen på att krigaren i dig har vaknat. När vi gråter öppnas våra hjärtan för världen, med öppna hjärtan och sinnen växer vi i styrka och sårbarhet. Sårbarhet är en mycket viktig del av krigarens förmåga att känna och därmed veta vart hon, eller han, är behövd just nu.

Så när grät du senast? När kände du oro tillsammans med andra mänskliga känslor såsom rädsla, smärta, sorg, glädje, hopp, ilska, förtvivlan och kärlek?  Hur mötte du dessa känslor? Med uppmärksamhet, nyfikenhet och vilja att agera eller med obehag, motstånd och en önskan att känslan ska försvinna? Om du tillåter dig att vara den som känner och ser det andra inte ser, så är du en viktig person som kan bidra till ökad medvetenhet inom dig själv såväl som i omvärlden. Ja, du är en krigare för det goda, den som avväpnar och ser genom lögner, du strider för alla kännande besjälade varelse. Du är en levande frisk människa, en Warrior. Använd dina sinnen och undersök. Ställ frågor som det lilla barnet och lita på din känsla.  Du har förmåga att förändra.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

En tanke om “Worrier – Warrior: kan din oro vara ett tecken på vakenhet och förmåga att förändra?

  • Eva-Lena

    Tack,, känner av en hel massa, o med vissa människor får jag oro o till o med med ångest. Har allt för länge trott det är nått fel på mig(med samhällets definitioner, som jag trott på) tack för denna klokskap . Ska nu öva mig I att se mig själv med nya ögon. Tack