Webbinarium: Själ & Natur


Lodyn erbjuder webbinarium ”Själ & Natur”, en serie återkommande samtal med ekopsykologi som roder. Vid varje tillfälle lyfts en idé, tema eller aspekt mot ytan. Synas, stöts och blöts och du som lyssnar är välkommen att ställa frågor i chatten. Webbinarierna är gratis och öppna för alla. Pågår oftast mellan kl.19.30-20.30 och filmas för att ge möjlighet att ses i efterhand.

Moderator är Christina Kvarnstrand

Samtal 1, 7 okt 2021 – Naturens rättigheter och Ekopsykologi

Naturens rättigheter handlar om ett skifte av våra juridiska system. Det handlar också om psykologi, om ett skifte i våra medvetanden, om hur vi förstår världen och vår relation till den. I detta webbinarium diskuterar Hans Landeström och Henrik Hallgren hur ekopsykologi och naturens rättigheter hänger ihop och hur de kan berika och komplettera varandra. Du kan se en inspelning av webbinariet via denna länk

Samtal 2, 4 nov 2021 – Naturens rättigheter och Markägaravtal

Hur kan vi leva med respekt och omsorg i relation till de platser vi äger och bebor? Kan vi förstå ägande som ett partnerskap istället för dominans? Lodyn har utformat ett markägaravtal utifrån en sådan vision, som bygger på respekt för naturens rättigheter. I detta webbinarium diskuterar Pella Thiel och Henrik Hallgren markägaravtalet och dess möjligheter. Du kan se en inspelning av webbinariet via denna länk

Samtal 3, 2 dec 2021 – Naturens rättigheter och Animism

Naturens rättigheter är både en juridisk fråga och ett sätt att relatera till livet. Istället för att behandla naturen som ett objekt, bemöter vi naturen som subjekt – erkänner den som en egen person med rättigheter. Detta har mycket gemensamt med animistiska synsätt, som återfinns världen över. I detta webbinarium diskuterar Henrik Hallgren och Zara Waldebäck hur animism och naturens rättigheter kan berika och komplettera varandra, och hur en animistisk praxis kan hjälpa oss att bättre höra och förstå naturens röst. Du kan se inspelningen av webbinariet via denna länk

Samtal 4, 7 april 2022 – Livsröset

Hans Landeström samtalar med Zara Waldebäck om Lodyns Livsröse i Stockholm. Ett Livröse kan hjälpa människan att tillsammans sörja utrotade arter och samtidigt hylla livet. Det är en levande och flexibel plats där många olika möten kan uppstå, en fredad plats som medvetandegör och skapar utrymme. Webinariet delar också tankar och tips om hur ett Livsröse kan skapas och hållas vid liv, och vad som är viktigt när det vårdas under en längre tid. Förhoppningsvis kommer fler Livsrösen att uppstå och skapa nätverk med varandra. Du kan se en inspelning av webbinariet via denna länk

Samtal 5, 1 maj 2022 – Det Vilda

I detta webbinarium samtalar Pella Thiel och Henrik Hallgren om hur vi kan komma bort från den ofta negativa betydelse av vildhet som något kaotiskt och outvecklat. Å andra sidan finns risken att vi skapar luftslott och romantiserar kring ”det vilda”. Hur kan vi förstå vildhet på ett sätt som är betydelsefullt och angeläget idag? Du kan se en inspelning av webbinariet via denna länk

Samtal 6, 14 oktober 2022 – Psykosyntes och ekopsykologi

I webbinariet beskrivs grundläggande begrepp inom psykosyntes såsom delpersonligheter, vilja, Jaget och Självet, samt en utvecklingsprocess från ett egocentriskt till ett kosmocentriskt (ref Ken Wilber) medvetande där Självet uttrycks genom oss som en omsorg för allt levande och viljan att tjäna (to serve) något större verkar komma som en naturlig impuls. Du kan se en inspelning av webbinariet via denna länk

Samtal 7, 24 nov 2022 – Politik, andlighet och ekofeminism

Henrik Hallgren samtalar med Lotta Hedström om hennes bok ”Underförstått: Om politik, andlighet och ekofeminism”. I samtalet utforskar de ekofeminismen som en väg till fördjupad förståelse av världen. De diskuterar relationen mellan politik och andlighet och behovet av ett nytt sorts besjälat beslutsfattande. Vi får ta del av Lottas egen personliga resa och egna erfarenheter inom dessa områden. Du kan se webbinariet via denna länk

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.