Webbinarium: Själ & Natur


Lodyn erbjuder webbinarium ”Själ & Natur”, en serie återkommande samtal med ekopsykologi som roder. Vid varje tillfälle lyfts en idé, tema eller aspekt mot ytan. Synas, stöts och blöts och du som lyssnar är välkommen att ställa frågor i chatten. Webbinarierna är gratis och öppna för alla. Pågår kl.19.30-20.30 och filmas för att ge möjlighet att ses i efterhand.

Serien börjar med tre samtal som ger ett bredare kontext för begreppet naturens rättigheter och hur det kan uttryckas i våra vardagsliv.

Moderator är Christina Kvarnstrand

Samtal 1, 7 okt – Naturens rättigheter och Ekopsykologi

Naturens rättigheter handlar om ett skifte av våra juridiska system. Det handlar också om psykologi, om ett skifte i våra medvetanden, om hur vi förstår världen och vår relation till den. I detta webbinarium diskuterar Hans Landeström och Henrik Hallgren hur ekopsykologi och naturens rättigheter hänger ihop och hur de kan berika och komplettera varandra. Du kan se en inspelning av webbinariet via denna länk

Samtal 2, 4 nov – Naturens rättigheter och Markägaravtal

Hur kan vi leva med respekt och omsorg i relation till de platser vi äger och bebor? Kan vi förstå ägande som ett partnerskap istället för dominans? Lodyn har utformat ett markägaravtal utifrån en sådan vision, som bygger på respekt för naturens rättigheter. I detta webbinarium diskuterar Pella Thiel och Henrik Hallgren markägaravtalet och dess möjligheter. Du kan se en inspelning av webbinariet via denna länk

Samtal 3, 2 dec – Naturens rättigheter och Animism

Naturens rättigheter är både en juridisk fråga och ett sätt att relatera till livet. Istället för att behandla naturen som ett objekt, bemöter vi naturen som subjekt – erkänner den som en egen person med rättigheter. Detta har mycket gemensamt med animistiska synsätt, som återfinns världen över. I detta webbinarium diskuterar Henrik Hallgren och Zara Waldebäck hur animism och naturens rättigheter kan berika och komplettera varandra, och hur en animistisk praxis kan hjälpa oss att bättre höra och förstå naturens röst. Du kan se inspelningen av webbinariet via denna länk

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.