”Ur- och skurkonferens” – utemöten för arbetsplatser och företag


Testa nya mötesformer i coronatider! Vilda vägar erbjuder ”Ur- och skurkonferenser” där din organisation och eller din arbetsplats kan prova att mötas utomhus och samtidigt ta nästa steg i organisationens roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

2020 förändrades villkoren för många organisationer radikalt och kopplingen mellan ekosystem i balans och mänsklighetens välmående blev plötsligt väldigt konkret. Coronakrisen sätter många saker på paus, men vi har fortfarande kärnuppdrag att hantera. Samtidigt behöver alla organisationer och arbetsplatser idag på något sätt hantera klimatkrisen och bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle. Det kan kräva mycket av arbetslag och ledarskap, särskilt som vi inte alltid vet hur det hållbara vägen framåt ska se ut. Samtidigt är tempot och pressen i arbetslivet högt, och riktningen går fortfarande mot att mer ska vridas ur varje enhet. Få är de arbetsplatser som inte brottas med stressproblematik.

Vi vill adressera dessa olika utmaningar genom att låta grupper och arbetslag mötas ute i naturen. I naturen kan vi landa i sig själva och tillsammans på nya sätt, titta på våra arbetssätt med friska ögon och ta in vår tids svåra frågor i kontakt med jorden under våra fötter.

Vi människor mår bra av att vara ute i naturen. Naturen hjälper oss att upprätta kontakt med oss själva, varandra, våra värderingar och det stora ovärderliga hemmet som är vår planet. För många urfolk är relationen till naturen omkring oss ett grundläggande fundament i livet. I vår moderna kultur har vi i stor utsträckning tappat bort den relationen. Vad får det för påverkan på oss?

Under en Ur- och skurkonferens kan vi få känna på hur en dag ute, då vi byter miljö och fokuserar på andra perspektiv, kan ge ny kreativitet och inspiration. Vi utforskar frågor som hur naturen kan hjälpa oss att ta in hoten mot våra planetära ekosystem. Vem är jag som enskild individ när jag landar i en skogsglänta? Vad säger det mig om min roll och mitt arbetssätt på min arbetsplats? Hur kan vi som organisation eller företag fördjupa vårt hållbarhetsarbete? Vad är vår organisations grundläggande värderingar, och hur stämmer de överens med de beslut vi fattar?

Vi erbjuder en halv- eller heldag där vi och naturen ramar in det möte, den teambuildning eller den utvecklingsdag som er organisation behöver ha. Vi kan antingen hålla i hela innehållet eller rama in ert innehåll, beroende på vilka behov ni har. Syftet är att ge dig och din arbetsplats nya perspektiv och ny energi.

Vi startar med några övningar som grundar oss på platsen och i oss själva. Vi kan även fläta in övningar och perspektiv under dagen, exempelvis kring:
• Naturkontaktsövningar som återknyter vår kontakt med naturen omkring oss
• Enkla övningar som bjuder in till att uttrycka och lyssna på varandra kring det som egentligen är viktigast för oss
• Reflektionsövningar kring var du själv och arbetsplatsen befinner sig i förhållande till de utmaningar vi står inför idag, som tex. klimatkrisen.
• Stärkande övningar som syftar till att identifiera hur ni tillsammans som grupp kan fördjupa ert hållbarhetsarbete
• Feedback och uppskattning till varandra i arbetslaget
• Inspiration kring hur ni kan ta med er mer fördjupning och naturkontakt i ert arbete och i kommande möten

— Var —
I eller i närheten av Göteborg

— När —
Under hösten 2020 eller våren 2021 – kontakta oss så hittar vi ett datum som passar!

— Kostnad —
En halvdag 6000 kr plus moms, en heldag 10000 kr plus moms. Två procent av intäkterna går till Omställningsnätverket.

— Anmälan och kontakt —
Till Amanda på amanda@ollga.se

— Håller i utemötet —
Elinor Askmar Cederholm och Amanda Martling, genom Vilda vägar.

— Vilka är vi —

Amanda Martling erbjuder workshops och kurser kring hur vi ställer om till ett hållbart samhälle, ofta med fokus på hur omställningen börjar inom oss. Under de senaste tio åren har hon jobbat med hållbarhetsfrågor, kommunikation och förändringsprocesser inom både ideell och offentlig sektor. Amanda är diplomerad coach och även utbildad inom ekopsykologi, the art of hosting, Joanna Macys ”The work that reconnects” och Debbie Warreners ”Inner leadership for outer change”.

Elinor Askmar Cederholm har jobbat med folkbildning inom omställning och hållbarhet de senaste tio åren. Allt ifrån lokal matproduktion, kollaborativ ekonomi och socialt byggande till frågor om inre omställning och relation till planeten. Vid sidan om driver hon det socialt och ekologiskt inriktade bostadsbolaget Byar&Kvarter och håller även kurser, workshops och föreläsningar brett inom omställning.

Tillsammans har Elinor och Amanda varit initiativtagare och redaktörer för antologin ”Sånger från jorden – 32 röster för en ny relation till planeten” som gavs ut 2015.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.