livsröset


Välkommen till gemenskap och ceremoni vid Livsröset på Biologiska Mångfaldens Dag, söndag 22 maj kl 17.00 på Gärdet i Ekoparken. För Livets myllrande mångfald på Ladugårdsgärde och i världen! Ceremonin är del av ett heldagsprogram samordnat av Förbundet för Ekoparken uppmärksammande den biologiska mångfalden denna dag. Se https://ekoparken.org/aktivitet/biologiska-mangfaldens-dag-pa-ladugardsgarde/ Hela dagen bjuder […]

Livsröseceremoni på Biologiska mångfaldens dag


Välkomna till vår ceremoni och manifestation med anledning av minnesdagen för utrotade djur och växter  ”Lost species day””, med fackeltåg, tal, dikt, skapande aktivism och stenläggning, i samverkan med Lodyns Skapande aktivism-grupp. In Memoriam…   Blåkråka, Svart stork, Mellanspett, Lunnefågel, Tofslärka, Tornuggla, Vit Stork, Stortrappen, Svartbent strandpipare  (Fåglar som har utrotats […]

Minnesdagen för utrotade arter – ceremoni vid Livsröset


För att minska riskerna för smittspridning hålls evenemanget endast för medlemmar i Lodyn Ceremoni vid Livsröset för att uppmärksamma Minnesdagen för utrotade arter ”Lost species day” In Memoriam  Blåkråka, Svart stork, Mellanspett, Lunnefågel, Tofslärka, Tornuggla, Vit Stork, Stortrappen, Svartbent strandpipare …. (Fåglar som har utrotats från Sverige, vit stork återintrod […]

Endast medlemmar – Minnesdagen för utrotade arter ”Lost species day”
Varmt välkomna att vara medskapare av vårt firande och vår ceremoni på Världsmiljödagen! med diktläsning, sång, tal och stenläggningsceremoni Gemensam picknick från 17.30. Ceremonin börjar 18.30 Ta med en stenar att lägga på röset. Närmaste busshållplatser är Källhagen och Radiohuset. *Livsröset är en plats för att minnas och sörja de […]

Livsröseceremoni på världsmiljödagen