Sveaskog – Skydda skogen!


Lodyn kräver idag i en debattartikel i DN tillsammans med 22 andra miljöorganisationer att Sveaskog skall ta sitt ansvar för skogen. Vi lanserar ett upprop – Vår skog – för vi anser att andra värden än profit och vinstmaximering måste ha företräde. I artikeln ger vi förslag på fyra sätt som Sveaskog kan skapa förutsättningar för att vi skall kunna ha levande skogar och kunna respektera naturens rättigheter. De fyra förslagen är i korthet:

  1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
  2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
  3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
  4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Lodyn ser detta som viktiga steg till en förnyad relation till skogen.

Skriv på uppropet: www.varskog.nu

Läs DN:s debattartikel


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

En tanke om “Sveaskog – Skydda skogen!