Rapport från Tribunalen för Naturens Rättigheter, Paris – dag 1


Av Pella Thiel

För första gången hålls Tribunalen för Naturens Rättigheter i Europa, efter att två gånger ha hållits i Sydamerika. Den formaliseras också nu som organisation genom en ”Folkets konvention”. Eftersom Lodyn planerar både en bok och en konferens om naturens rättigheter reste Pella Thiel dit. Här är hennes rapport från Tribunalens första dag.

Domarna i tribunalen är nyckelpersoner i rörelsen för naturens rättigheter – rättens ordförande är Cormac Cullinan, jurist som bl a skrivit boken Wild Law. Representanter från urbefolkningar som Tom Goldtooth, aktivister som Nnimmo Bassey, Oilwatch Nigeria och Osprey Orielle Lake, Women’s Earth and Climate Action Network, USA, forskare som Damien Short, Human Rights Consortium University of London och Terisa Turner ekofeminist och professor, Canada.[tribunal]Photo courtesy Greening Eden

Under en hel dag får vi höra vittnesmål om effekter av kärnkraft, klimatförändringar, industriellt jordbruk, GMOs och så vidare, och hur dessa kränker naturens rättigheter, eller mer specifikt den Deklaration om Moder Jords rättigheter som antogs i Cochabamba, Bolivia under World Peoples Conference on Climate Change år 2010.

Regeringar, transnationella företag, organisationer som Världsbanken och IMF anklagas gång på gång för brott mot mänskliga rättigheter, urfolksrättigheter och naturens rättigheter. Kopplingen mellan mänskligt våld och våld mot naturen är mycket tydlig; både i form av de spänningar som uppstår när människors livsmiljöer förändras, och det våld som de som med sina kroppar ställer sig i vägen för förstörelsen möter.

En sektion av dagen ägnas åt kommodifieringen av naturen, med modeller som REDD+, kompensation av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Enigheten är total om att den ”gröna ekonomin” som ofta framhålls som en lösning, snarare är en del av problemet och står i strid med deklarationen om Moder Jords rättigheter. Att det innebär att naturens gåvor ses som arbete, eller rentav slaveri, eftersom mänskligheten bara tar och aldrig ger tillbaka. Naturen reduceras till funktioner som kan identifieras, mätas och bytas ut mot varandra. Jutta Kill som skrivit rapporten Valuing Nature, or pricing natures destruction?  visar hur detta bryter mot artikel 1 i deklarationen: Mother Earth is a unique, indivisible, self-regulating community of interrelated beings that sustains, contains and reproduces all beings. … Each being is defined by its relationships as an integral part of Mother Earth. Här får inte bara regeringar en släng av sleven – även stora miljöorganisationer och FN ses som skyldiga.

På en tribunal kommer det förstås att handla mycket om detta: vem som är skyldig. Det blir mycket utpekande av vem som bär skulden för förstörelsen, händelser och projekt som är förfärliga var för sig och som när de upplevs tillsammans blir helt överväldigande. Trots att det utan tvivel finns fog för det känns fingerpekandet inte helt hälsosamt.

För att komma ifrån det lite tänker jag tillbaka på den vackra inledningen i början av dagen. Kvinnor från Sarayaku i Sydamerika tände en eld för att vi ska kunna vara starka tillsammans nu när Jorden är sjuk, och representanter från urbefolkningar i Nordamerika som hedrade riktningarna. Med Tom Goldtooths ord: Ceremonier behövs – deras uppgift är att korta avståndet mellan våra hjärtan.[ceremoni earthlaw]Photo courtesy Movement Rights.

Cassey Camp Horinek från Ponca, Oklahoma höll inledningstalet. ”Var och en av oss vaknade i morse utan att tänka på ceremonin vi deltog i – Solens uppgång. Jag känner mig ödmjuk när jag tänker på kraften hos Fader Sol. Utan den är vi ingenting. …
Kanske är så att vi tillåter dem som har makten, att förstöra och våldta Jorden, för vår bekvämlighets skull? Kanske kan vi nu förstå, att vi bara är en liten del av Jorden? Vi behöver aldrig gå utan någonting. Hon ger oss vad vi behöver, tar hand om oss. Hon är generös ”

Den dimensionen är helt avgörande för att orka hantera tribunalen!

Både individer och organisationer kan skriva under och ge kraft till Peoples’ Convention for the Establishment of the International Rights of Nature Tribunal.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

En tanke om “Rapport från Tribunalen för Naturens Rättigheter, Paris – dag 1

  • Gun Gabrielsson

    Den övergripande medkänslan med allt liv är min rot som jag växer från Alla Moder Jords skapelser förtjäna alltid allas medkänsla . Att kunna gå omkring och uppleva förundran över all skönhet som fortfarande existerar i världen och känna en kärlek och samhörighet som får mig att aldrig vilja tillfoga skada till någon del av naturen.