Politik för naturens rättigheter i England


20915966-jyaxdPå skottdagen den 29 februari i år, antog The Green Party i England och Wales en partipolitisk plattform för naturens rättigheter. Partiet har sedan flera år verkat för en internationell lagstiftning mot ekocid (en fråga som Lodyn arbetar med). Naturens rättigheter kan ses som ett större ramverk som innefattar bland annat ekocidlagstiftning.

Partiet fick hjälp av ett par av de mest erfarna juristerna inom området naturens rättigheter för att utarbeta policyn; Mari Margil från CELDF och Mumta Ito från Rights of Nature Europe.

We cannot protect ecosystems with the same legal frameworks and monetised discourse that has been responsible for so much environmental destruction, säger Atus Mariqueo-Russell och Rupert Read som stod för förslaget. The view of ecosystems as commodities to be consumed is not compatible with our moral responsibility to future generations, as the consumption of finite resources in the present will necessarily deprive future generations of access to enjoy the same resources. Furthermore, as you will be aware, the threat of environmental catastrophe is not an abstract problem for future generations. … We are currently seeing ecosystems collapsing at an unprecedented rate, species extinction accelerating, and global warming advancing rapidly. So instead of measuring nature by its direct financial benefit to us – a task we have proven incapable of anyway – we propose to extend formal rights to ecosystems.

Läs artikeln Greens commit to Rights of Nature law i The Ecologist.

Så här lyder policyn:
(min översättning, orginialtext här)

RR1000: The Green Party stöder det rättsliga erkännandet av naturens rättigheter som ett juridiskt begrepp för att skydda ekosystemen. Centralt för detta är naturens rätt att existera, fortleva, underhålla och förnya sina vitala cykler, samt rätten till restaurering. Gröna parlamentariker, både i Europa och Storbritannien, kommer att stödja alla förnuftiga åtgärder för att införa sådana rättsliga instrument.

RR1001: Erkännande av naturens rättigheter för fram ett nytt ramverk för miljöskydd, som sätter  högsta möjliga samhällsvärde och skydd för naturen genom erkännande av dess rättigheter.

RR1002: Staten skall försvara och upprätthålla naturens rättigheter. Människor och samhällen ska ha befogenhet att försvara och upprätthålla naturens rättigheter för upplevda brott, som kommer att bedömas genom rättssystemet.

RR1003: Om ett ekosystems rättigheter kränks, skall staten upprätta effektiva mekanismer för att uppnå fullständig restaurering samt vidta lämpliga åtgärder för att förhindra framtida kränkningar av naturens rättigheter.

RR1004: Dessa rättigheter skall inte vara begränsande för människors välmående, och skall utformas för att täcka en definition av ekosystem som etableras i samarbete med juridiska experter, samt genom offentligt samråd.

RR1005: Naturens rättigheter kommer att upprättas i samarbete med juridiska experter och kommer att innefatta offentligt samråd; samt dialog med länder som framgångsrikt har integrerat rättigheter av naturen i sin konstitution och sitt juridiska ramverk.

RR1006: Erkännande att företags rättigheter och befogenheter ofta används för att utnyttja naturen och undergräva miljöskyddet, får inte företag som bryter mot eller försöker bryta mot naturens rättigheter inneha juridiska rättigheter, befogenheter, privilegier, immunitet, eller skyldigheter som kan inkräkta på eller kränka naturens rättigheter.

Jag har hört att partier som inte har så mycket reell makt (Greens har ett mandat i det brittiska parlamentet) kan ägna mer energi åt idéutveckling. Det här var ett verkligt stort och hoppfullt steg i den riktningen, och vi hoppas förstås att Miljöpartiet snart följer efter. Lodyn var faktiskt delaktig i att skriva en motion till Mp:s kongress om naturens rättigheter redan 2013, här är ett debattinlägg i Fria tidningen om det (Det ser ut som om det är Birger Schlaugs artikel men den är främst skriven av Henrik Hallgren, som undertecknade för Miljöpartiet i Lidingö, samt Annika Lillemets och Valter Mutt, riksdagsledamöter för Miljöpartiet, Niklas Högberg, Lodyn, Pella Larsdotter Thiel, Naturskyddsföreningen i Värmdö, Jan Forsmark, Omställning Sverige och Carmen Blanco Valer, Latinamerikagrupperna). Valter Mutt och Annika Lillemets har även motionerat om frågan i riksdagen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.