Naturhälsa/SkogsbadDet är idag väl känt att vistelse i naturen har läkande effekter. Det är avstressande och smärtlindrande. Det underlättar krisbearbetning och mental återhämtning.

Naturhälsa använder naturvakenhet, skogsbad och ekoterapi för att göra oss mer mottagliga för naturens läkande kraft. Ordet ”skogsbad” är en översättning från Japanskans Shinrin-Yoku och syftar på ett sätt att vara i naturen där vi ”badar” i skogens atmosfär med alla våra sinnen. Samtidigt vill vi inte att naturhälsa skall förstås som ytterligare en exploatering i ny skepnad där naturen reduceras till en terapeutisk eller medicinsk resurs att utnyttja, utan att vi ger någonting tillbaka. För oss i Lodyn handlar naturhälsa och vårt sätt att erbjuda skogsbad i grund och botten om att utveckla en ömsesidig och hälsosam relation till den levande världen.

Vi riktar oss till allmänheten och till skolor, företag och sjukvård och andra grupper och organisationer som vill arbeta med hälsovård genom naturkontakt.

Sedan 2016 har Lodyn samarbetat med Täby kommun och Åva gymnasium. Vi har genomfört fortbildning för skolpersonal  och deltagit på skolans hälsovecka. Ensamkommande flyktingbarn på Åva fick vid fem tillfällen lära sig om och uppleva hur naturen kan förebygga psykisk ohälsa och hur vi kan vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Lodyn erbjuder regelbundet olika former av naturhälsa och skogsbad. Se kalendariet för aktuella arrangemang.

Vill du veta mer om vårt arbete med naturhälsa? Kontakta oss.


Naturguidad terapi som ekopsykologisk praktik

Av Hans Landeström Under en helg nu i juni hade Lodyn en medlemsträff med temat Nature Guided Therapy, en psykoterapimetod som skapats av den australiensiska psykologen George Burns. Jag ansvarade […]

Posted in Blogg, Naturhälsa | Tagged , , , , | 4 Comments