Naturhälsa med tai ji och qi gong på Långholmen


En ekopsykologisk tillämpning av de kinesiska träningsformerna qi gong och taiji går ut på att fördjupa kontakten mellan sinne och kropp och mellan självet och omgivningen. Det handlar om att utforska olika sätt varmed vi står i relation till kroppen, platsen, andra varelser, det egna medvetandet jorden, himlen och elementen. Övningarna kan sägas vara ämnade att kroppsliggöra sinnet och andliggöra kroppen och återetablera kontakten med en levande värld.


Inga förkunskaper krävs.

Ledare: Hans Landeström.
Plats: Långholmens västra udde med omgivningar.
Uppsamling vid Långholmsbron 10:50.
Kostnad: 150 kr, betalning kontant eller Swisch.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.