Naturhälsa – genom ekopsykologiska övningar och naturvakenhet


 

Under rubriken naturhälsa presenterar Lodyn olika gruppaktiviteter som syftar till att återknyta och fördjupa relationen till naturen, både den egna inre naturen och till det-mer-än-mänskliga i världen omkring oss. Vi håller till i den stadsnära naturen på Långholmens västra udde på lördagar.

Lördag 21 oktober,

11-12:: Naturhälsa genom qi gong

Genom att vidga fokus från vardagens upptagenhet med personer-ting-händelser till relationen himmel-människa-jord utforskar du din plats i den större helheten. Träningen handlar om en fördjupad kontakt med dig själv, kroppen, platsen, andra varelser, jorden, himlen och elementen.

12-13: Parövningar med träd och människor – taiji push hands

Du får öva på att vara följsam till en annans rörelser – likt vatten – och genom avspänning, stabilitet och koncentration bli som ett träd med djupa rötter – så att den som vill få dig ur balans trycker bort sig själv utan din ansträngning.

13-14: Taiji form – chen och yang taiji

Integrering av de två föregående passen med hjälp av meditation i rörelse.

 

Hans Landeström leder

(0730-881589)

 

(Uppsamling vid Långholmsbron 10:50)

 

150 kr, kontant eller Swisch.

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.