Medlemsmöte och firande av Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2021


OBS: Pga corona är detta evenemang endast för medlemmar

Välkommen att högtidlighålla Biologiska mångfaldens dag med ceremoni och efterföljande picknick vid Livsröset i Stockholm. 

En Livsröseceremoni är till för att skapa medvetenhet om och opinion emot det människoskapade massutdöendet av liv på planeten. Dess centrala del stenläggningen – där var och en i tur och ordning inbjuds att lägga en sten på röset och valfritt säga några ord från hjärtat och efterföljande tysta minut – brukar omgärdas av tal, sång, dans, guidad meditation, diktläsning och tacksägelse.

Då coronarestriktionerna för allmänna möten sannolikt fortfarande gäller den 22 maj arrangerar vi detta som ett medlemsmöte, vilket innebär att vi kan vara fler än åtta personer som deltar i firandet. Samtidigt som vi ser fram emot att träffa Lodynmedlemmar tycker vi att det vore roligt att se några nya ansikten. Därför har vi sagt att du som medlem gärna får  ta med dig en vän till firandet

Med detta sagt vill vi framhålla att högtidlighållandet genomförs på coronaanpassat sätt. Vi kommer vara noggranna med avstånden till varandra och om vi blir fler än åtta personer delar vi upp oss i två grupper under ceremonin och är det fler än 16 personer delar vi upp oss i tre grupper.  

Tid: Lördagen 22 maj, kl 16:00

Plats: Livröset ligger i ekoparken på en liten kulle på Gärdet som heter Skansberget (norr om Villa Källhagen och öster om USAs ambassad).

Glöm inte bort att medta sten att lägga på röset, en vän, samt något att äta och dricka ifall du vill delta i efterföljande picknick. 

Mer information och kontaktpersoner har du som är medlem fått via mail.

Väl mött 22 maj

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.