Höstens livsröseceremonier vid Livsröset


fullma%cc%8aneceremoni-27-10-2015-1Vid varje fullmåne under hösten arrangerar Lodyn ceremonier vid Livsröset på gärdet för att hedra och minnas utrotade och hotade arter. Ceremonierna är öppna för alla. Ta med en sten att lägga på röset. Vi träffas kl 18.30.
.
Ceremonidagar:
.
Fredag, 16 september 2016
Söndag, 16 oktober 2016
Måndag, 14 november 2016
Onsdag, 14 december 2016

.
Hitta till Livsröset:
Livsröset finns på Skansberget på Gärdet i Stockholm. En kulle i närheten av Amerikanska ambassaden och norr om Villa Källhagen. Närmaste busshållplats är Källhagen.

Besök Livsröset på Facebook!