En dröm om tiden


av Janna Krumm

Upplevelsen av årstiderna som kommer och går och vår förståelse av tid. Det som skaver mellan vardagstid och årstidernas rytm. Det linjära versus det cykliska. 

Den linjära tiden som resonerar i orsak och verkan definierar att dåtiden ligger bakom oss och framtiden framför oss. Därmed informerar enligt detta synsätt dåtiden framtiden.

Drömmen tar mig till att se dåtiden framför mig, det jag ser är det jag känner till är det jag har upplevt hittills. Framtiden flyttar bakom mig till den platsen där allt är osynlig och okänd.

Nu tar jag mig djupare in i tiden, space och rum där det cirkulära vistas. Här är det poly-chroniskt ~ här är tiden helig. Framtiden läcker in i nuet för att kalla på mig och min uppmärksamhet så att framtiden kan påverkas. Här lever synchronisation, de oväntade händelser och sammanträffanden, slumpen och möjligheterna. Här är allt enbart intresserad av händelsens syfte, mening, avsikt och betydelse och inte dess orsak eller anledning. Orsak och verkan är förverkade. Och allt flyter ut i en enda ström av tidslöshet. I tidlösheten’s trolska sfär är mina utfästelser och löften självklara. Jag är i tid vid rätt plats och tillfälle ~ oavsett händelseförloppet. Mitt leverne förkroppsligat i denna form står i perfekt relation till universum ~ i ”anyi”. Här tillåts universum att konspirera åt oss i samverkan med allt. Ingen manipulation av omgivningen längre. I tidlöshet står både fram- och dåtid till vårt förfogande då dem händer i samtiden och är därmed lika med nuet. 

Drömmen är i tidlösheten ~ och årstiderna’s cykliska roterande flyter vidare i den fibonacciska sekvensen. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.