Earth Rights Conference


Vilken idé är tillräckligt kraftfull för att kunna hela relationen mellan människan och naturen?

Earth Rights Conference (ERC) är ett rum för dialog och samskapande kring idén att naturen, inte bara människor, har rättigheter. I en tid av accelererande socio-ekonomiska utmaningar diskuteras Jordens Rättigheter på många olika nivåer, från lokalsamhällen till FN-organ. Det är en uråldrig idé som vi finner hos ursprungsfolk över hela världen. Kan Naturens rättigheter lägga grunden för en ny kultur med respekt och harmoni mellan människan och planeten?.

Konferensen äger rum i Sigtuna, 21-22 april och hålls på engelska.

ERC arrangeras av Lodyn i samarbete med Sigtunastiftelsen, Latinamerikagrupperna, End Ecocide Sweden, Environmental humanities Lab(KTH), CEMUS, Färnebo Folkhögskola och med ekonomiskt stöd från WWF.

Läs mer om konferensen på www.earthrightsconference.org