Amanda Martling


Jag heter Amanda Martling och min drivkraft är kärleken till den här planeten  och tron på människans förmåga att skapa en vackrare och hållbar mänsklig närvaro här.

Jag har en föreningsmässig hemvist inom Omställningsnätverket där jag framför allt har fokuserat på inre omställning. 2016-2017 gick jag Lodyns ettåriga utbildning i ekopsykologi – Jorden är själens hem. Jag har även gått utbildningar för bland andra Joanna Macy (The work that reconnects), Debbie Warrener (Inner leadership for outer change), Sophy Banks och inom Art of hosting and harvesting conversations that matters.

Jag har varit redaktör för ”Sånger från jorden – 32 röster för en ny relation till planeten” som kom ut 2015. Det är en antologi som genom texter, dikter och serier vrider och vänder på frågor om vår relation till planeten och hur omställningen börjar inom oss. Medverkar gör bland andra Fredrik Lindström, Stefan Sundström, Pella Thiel, Sophy Banks, KG Hammar, Helena Granström, Sara Granér, Charles Eisenstein, Henrik Hallgren, Lasse Berg och Eva Sanner.

Jag ger kortare och längre workshops och kurser med fokus på inre omställning, naturkontakt och relationen till jorden och allt levande omkring oss. Jag håller ibland kurser genom Omställningsnätverket: grundkursen i omställning och kursen i inre omställning.

Jag har en akademisk bakgrund som kommunikatör och samhällsvetare med inriktning på globala rättvisefrågor. Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i drygt tio år och innan dess som ideellt engagerad. Just nu lönearbetar jag på halvtid med en regional kraftsamling för klimatet och har tidigare arbetat med kommunikationsfrågor inom miljörörelsen.

Jag bor i Göteborg där jag är tacksam för närheten till havet och gemenskapsodlingen.

Webbplats: urkarlektilljorden.se
Kontakt: amanda@ollga.se eller 0703-556264.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.