Lodyn – Tankesmedja eller trickster?


Reynard the fox – en typisk trickster

Vad är egentligen nätverket Lodyn? Behöver det göras tydligare för att folk utanför nätverket skall förstå? Det var ur dessa och liknande tankar som idén föddes bland några av oss lodynmedlemmar – att presentera Lodyn som en tankesmedja. Om vi går till Wikipedia beskrivs en tankesmedja såhär:

” En tankesmedja är en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen. (…) Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina idéer och tankar till allmänheten.”

Lodyn har definitivt som ett av sina syften att påverka den politiska opinionen, delta i samhällsdebatten och sprida sina idéer och tankar till allmänheten. Det är framförallt i vårt arbete kring Naturens rättigheter och ecocide som detta än så länge kommit till uttryck. Så visst! Vi kan definitivt kalla oss en tankesmedja. Eller kanske en del föredrar beteckningen ”tanketrädgård”. Jag vet att när tankesmedjan Cogito startade upp så fanns det idéer om att kalla den just för en tanketrädgård, där vi sätter frön och låter dem gro till en mångfald av blomstrande tankar.  Kanske blir beteckningen extra passande då vi i Lodyn funderar på att skaffa en kolonilott där vi kan träffas, odla och samtala. Då blir tanketrädgården inte bara en metafor, utan också en fysisk plats.

Att vi gör något mer än bara ”tänker” och ”sprider tankar” har en viktig betydelse. Den form av abstrakt, okroppsligt tänkande som varit ett ideal inom mycket av västerländsk idéhistoria är högst problematisk. Det medvetna tänkandet är bara en mycket liten del av vad vi är som människor. Inom Lodyn vill vi arbeta mer holistiskt på ett sätt som återknyter tanke, känsla, kropp, själ och natur.

Därför är Lodyn mer än en tanketrädgård eller en tankesmedja. Lodyn är också en läkande gemenskap. Lodyn är inte bara inriktat på samhällsdebatt utan också på ett personligt läkande av våra relationer till oss själva och naturen. Lodyn har en terapeutisk dimension.

Och Lodyn är mer än en tanketrädgård och en läkande gemenskap. Inom Lodyn finns ambitionen att vi också framöver kommer arbeta med performance och aktivism. Utåtriktade aktioner som ligger i gränslandet mellan politik, konst och andlighet. I detta gränsland är det dock viktigt att se till att inte konsten koloniseras av politiken. Det är outsägligt trist då konsten bara blir en ”paketering” av ett på förhand bestämt politiskt budskap. Jag ser konsten som ett unikt sätt att utforska, vara och agera i världen. Inte bara en illustration till något annat.

Lodyn är en tankesmedja och en tanketrädgård. Och en läkande gemenskap. Och en grupp för aktivism och performance. Och kanske mer ändå. I vissa sammanhang kan vi kalla oss för en sak, i andra sammanhang kan vi kalla oss något annat. För det vi arbetar med ryms inte så lätt inom vårt samhälles definierade ramar. Lodyn är ett obekvämt nätverk på det sättet. Vi rör oss mellan kategorierna och är besläktade med flera av dem samtidigt. Som räven som bor både i staden och i skogen. Som myternas trickster som hela tiden utmanar konventionerna och stör det etablerade.

Så om jag nu ändå skulle beskriva vårt nätverk med ett enda ord – då skulle jag nog välja att beskriva Lodyn som en trickster, snarare än som en tankesmedja.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.