Workshop: Trädens Poesi


Träd är fascinerande organismer som människan i alla tider känt ett släktskap med. Under den här workshopen i Tyresta Nationalpark utforskar vi vår relation till träd med hjälp av vetenskaplig forskning, sagoberättande, sinnlig kontakt och lekfull fantasi.  En djupare relation med träden runtom oss ger inte bara en större förståelse för den värld vi lever i, utan bidrar också till inre läkning och lugn.  Söndag 10/9. Kl. 14:00-17:00. Pris: 200 kr.  Samling vid Tyresta Nationalparks naturum, varifrån  vi ger oss in i skogen.

Lodyn arrangerar i samarbete med Tyresta Nationalpark