Utbildningens fem steg


Jorden är själens hem
Ettårig utbildning i ekopsykologi
Utbildningssteg

.

.

Steg 1: In i det vilda
Under detta första steg (fem dagar) påbörjas utforskandet av ekopsykologins principer och idéhistoria utifrån teman som utvecklas och fördjupas alltmer under utbildningsåret.

 • Vi diskuterar sambanden mellan dagens existentiella, sociala och ekologiska kriser och utvecklar en förståelse för relationen mellan psyke, samhälle och natur.  Ekopsykologiska begrepp som “det vilda självet”, “ekologiskt själv och “det ekologiskt omedvetna” undersöks, både teoretiskt och praktiskt.
 • Introduktion till ekopsykologins helande, läkande roll i ljuset av bland annat ekoterapi.
 • Övning av grundläggande rutiner i naturvakenhet, genom bland annat lekfull och meditativ sinnesträning, imaginära sinnesresor, indianska spårningstekniker, qi gong och taiji.

 

Steg 2: ett psyke stort som Jorden
Under utbildningens andra steg (tre dagar) ligger fokus på att vidga psyket och medvetandet i tid och rum och erfara oss som något större och djupare än ett separat själv. Djupekologen Arne Naess beskrev denna vidare identifikation med det levande som ett ekologiskt själv. Andra har beskrivit det som en djup känsla av släktskap och gemenskap med världen och universum.

 • Genom ekopsykologiska övningar skapar vi kontakt, empati och identifikation med andra varelser, elementen och med Jorden som helhet.
 • Vi går djupt i tiden och utforskar olika kulturers skapelsemyter och genomför en vandring genom universums och jordens historia, som sätter våra liv i ett kosmologiskt sammanhang.
 • Vi genomför ett “alla varelsers rådslag”, där vi för ett tag lämnar vår mänskliga identitet och istället talar för och genom en annan livsform.

 

Steg 3: Att leva öppen för Jordens lidande
Vi samlas under vintermånaderna för att äga och hedra vår smärta inför världens tillstånd. Vi lever i mörka tider. Denna utbildningsträff (tre dagar) är inriktad på att hantera denna smärta på ett sätt som leder till kraft och engagemang, snarare än apati och förnekelse.

 • Vi introducerar Eugene Gendlin’s ”fokusering” som ett sätt att komma i kontakt med våra kroppars medvetande och kunskap.
 • Vi utforskar vår personliga smärta och dess samband med en större kollektiv smärta, jordens eget lidande.
 • Genom kraftfulla övningar låter vi smärtan inför förödelsen av Moder Jord transformeras till en hälsosam respons som präglas av engagemang, snarare än apati, förnekelse eller en tung plikt.
 • Flera av övningarna utgår från Joanna Macys arbete “The work that reconnects”.

 

Steg 4: Aktivismens inre dimension
Under steg 4 (tre dagar) fokuserar vi på hur ekopsykologin på ett konkret sätt kan användas i samhällsomvandling. Utifrån var och ens unika situation och förutsättningar undersöks hur vi kan låta ekopsykologins gåvor och insikter komma resten av samhället till del. Hur kan ekopsykologin användas i praktiken i terapi, inom organisationer och sociala rörelser? Vilken roll kan ekopsykologin spela i omställningsarbetet och i det kulturella och samhälleliga skifte som pågår? Hur kan vi förhålla oss och kommunicera med andra människor kring detta?

 • Vi undersöker hur vår civilisations dysfunktionella mönster och överexploatering utifrån ett ekopsykologiskt perspektiv kan ses som en kollektiv psykisk störning (amnesi, dissociation, narcissism, beroendeproblematik) och vägar till samhällelig läkning.
 • Vi undersöker systemteorins insikter om förändringsprocesser och arbetar med visionsverkstäder.
 • Vi lär känna forskningen kring “Common cause” som undersöker vilken roll värderingar har för våra beteenden och som lyfter fram skillnaden mellan inre och yttre värderingar.
 • Teman och praktiker som ligger nära ekopsykologin, såsom permakultur, naturens rättigheter och omställning.
 • Träning i icke-våldskommunikation.
 • Hur vi kan låta samhällsförändring växa fram på ett spontant, levande och naturligt sätt, snarare än manipuleras eller tvingas fram.

 

Steg 5. Den röda tråden – att leva sitt kall.
Under denna avslutande träff (fem dagar) integrerar vi de kunskaper och erfarenheter vi varit med om under året, till en helhet. Vi klargör den röda tråden i utbildningen och stärker varandra i hur var och en kan ta vara på kunskaperna efter utbildningens slut. En del av denna integration sker genom att deltagarna får genomförs en “Vision Quest” eller utesittning, där vi tillbringar en längre tid i enskildhet, i kontakt och kommunikation med naturen och dess element. Vi arbetar också med drömmar ur ett ekopsykologiskt perspektiv.