Styrelse


Henrik Hallgren, ordförande

Henrik har en akademisk bakgrund inom arkeologi, socialantropologi och museologi. Han trivs med att röra sig i den vilda terräng där gränsen mellan psyke och natur suddas ut. Förutom sitt arbete som lärare i ekopsykologi är han verksam som sagoberättare och genom sina föreställningar bjuder han in åhörarna till erfarenheten av att allting är levande, allting har en röst, allting kan bära på budskap. Henrik är gode (hedniska motsvarigheten till präst) inom Samfundet Forn Sed  – ett trossamfund för nordisk naturreligion. Han är utbildad till symbolpedagog och har under många år arbetat med pedagogisk verksamhet inom museer, skolor och fortbildning.  Henrik är författare till boken Det gröna skiftet.


Johan Erlandsson, kassör

Johan Erlandsson är en ekolog med ca 20 års forskningserfarenhet av t.ex. hållbart nyttjande av biologiska resurser och landskapsekologi/rumslig ekologi (fraktala metoder) i kustekosystem (doktor/docent i marin ekologi). Han arbetar just nu på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad med vattenmiljöfrågor och syftet att god vattenstatus i sjöar, vattendrag, grundvatten och hav ska uppnås. Johan är också poet och vill utveckla naturvetenskapen till en mer poetisk vetenskap likt Goethes fenomenologiska vetenskapande metod, ett sätt att förena konst och naturvetenskap. Forskandet blir som en meditation och man blir mer medveten om och delaktig i naturfenomen. Denna holistiskt systematiska process ger en djupare förståelse av naturen, och har kopplingar till ekofilosofi och ekopsykologi. Johan utövar Wild goose qigong och reiki.


Hans Landeström, sekreterare

Hans arbetar som psykolog och psykoterapeut sedan 1998, bl.a. med egen mottagning ute i naturen. Allt sedan sin tid på Haga Hälsoträdgård 2004-08, där Hans jobbade med trädgårds- och naturguidad terapi, har han intresserat sig för hur psykologi och terapi kan hjälpa oss till en fördjupad kontakt med naturen. Sett ur perspektivet av människoskapad klimatförändring, och pågående destruktion av naturen med artutrotning och förlust av biologisk mångfald som följd, framstår mänsklighetens nuvarande dominanta förhållningssätt till naturen som vårt största problem. Som ekopsykolog vill Hans verka för en mer ömsesidig och helande relation mellan människa och resten av skapelsen.


Pella Larsdotter Thiel, ledamot

Pella är ekolog, naturvägledare och omställare. Hon arbetar med omställning till lokalsamhällen med hög resiliens, både utifrån den lilla gården Skenora på Ingarö i Stockholms skärgård och som utbildare i nationella Omställningsnätverket. Pella föreläser och skriver, ofta om värderingar i relation till hållbarhet inom ramen för Common cause. Hon har även tagit initiativ till och är drivande i End Ecocide Sverige, del av ett nätverk för en internationell lagstiftning mot livsmiljöförstörelse. Pella är engagerad av permakultur och nyfiken på vad som skulle hända om vi verkligen började behandla varandra och allt levande som delar av en helhet.

 

 

Niklas Högberg, ledamot

Nikolas Högberg är ekopedagog, författare och medgrundare av Lodyn. 2008 kom han i kontakt med naturens rättigheter genom sina engagemang i Ecuador, och blev del av att introducera idén i Sverige. Sedan dess har han fortsatt bana väg för frågan och bland annat medarrangerat flera konferenser. 2019 publicerade han den första boken på svenska i ämnet, tillsammans med Ingrid Berg och Martin Hultman vid Chalmers (”Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden”). Han och Ingrid Berg driver utbildningsföretaget Medskaparna med fokus på lärande för hållbarhet. Med utgångspunkt i ekopedagogiken stöder de förändringsprocesser inom myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för ett samhälle i balans med naturen.


Susanna Fjällström, ledamot

Presentation kommer.

Anna Bäckström, Suppleant

Presentation kommer.

Monica Marcolin

Monika har ett stort intresse för den djupekologiska rörelsen, grön anarkism, holistisk filosofi och miljöetik. Hon älskar fåglar och fågelskådning och värnar om alla varelsers rätt till liv samt traditionella urbefolkningars överlevnad. Monika har en magisterexamen i Geografi kompletterad med miljöetik, är engagerad i omställningsrörelsen och är hobbyodlare.