Styrelse


Henrik Hallgren, ordförande

Henrik har en akademisk bakgrund inom arkeologi, socialantropologi och museologi. Han trivs med att röra sig i den vilda terräng där gränsen mellan psyke och natur suddas ut. Förutom sitt arbete som lärare i ekopsykologi är han verksam som sagoberättare och genom sina föreställningar bjuder han in åhörarna till erfarenheten av att allting är levande, allting har en röst, allting kan bära på budskap. Henrik är gode (hedniska motsvarigheten till präst) inom Samfundet Forn Sed  – ett trossamfund för nordisk naturreligion. Han är utbildad till symbolpedagog och har under många år arbetat med pedagogisk verksamhet inom museer, skolor och fortbildning.  Henrik är författare till boken Det gröna skiftet.


Johan Erlandsson, kassör

Johan Erlandsson är en ekolog med ca 20 års forskningserfarenhet av t.ex. hållbart nyttjande av biologiska resurser och landskapsekologi/rumslig ekologi (fraktala metoder) i kustekosystem (doktor/docent i marin ekologi). Han arbetar just nu på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad med vattenmiljöfrågor och syftet att god vattenstatus i sjöar, vattendrag, grundvatten och hav ska uppnås. Johan är också poet och vill utveckla naturvetenskapen till en mer poetisk vetenskap likt Goethes fenomenologiska vetenskapande metod, ett sätt att förena konst och naturvetenskap. Forskandet blir som en meditation och man blir mer medveten om och delaktig i naturfenomen. Denna holistiskt systematiska process ger en djupare förståelse av naturen, och har kopplingar till ekofilosofi och ekopsykologi. Johan utövar Wild goose qigong och reiki.


Hans Landeström, sekreterare

Hans Landeström är leg psykolog/psykoterapeut med specialisering på anknytningsteoretisk-affektfokuserad-relationell psykoterapi och ekopsykologi. När han i sitt arbete i den trädgårdsterapeutiska anläggningen Haga Hälsoträdgård, 2004-2008, fick erfara hur naturen gav lindring och bot till personer med stress, utmattning, ångest, depression och trauma, insåg han (vad han egentligen alltid vetat) hur betydelsefull naturen är för vårt välmående. Som miljöengagerad psykolog har Hans sedan forskat om terapeutiska naturupplevelser, undervisat i ekoterapi och fortsatt ha terapisessioner utomhus – allt för att väcka och utveckla vår kärlek till naturen –  både för vår egen och resten av planetens skull. Efter att livet igenom känt sig dragen till daoistisk naturfilosofi och dithörande träning i meditation, qi gong och taiji har Hans kommit att ha med denna praxis när han guidar andra till en djupare kontakt med naturen.  


Pella Larsdotter Thiel, ledamot

Pella är ekolog, naturvägledare och omställare. Hon arbetar med omställning till lokalsamhällen med hög resiliens, både utifrån den lilla gården Skenora på Ingarö i Stockholms skärgård och som utbildare i nationella Omställningsnätverket. Pella föreläser och skriver, ofta om värderingar i relation till hållbarhet inom ramen för Common cause. Hon har även tagit initiativ till och är drivande i End Ecocide Sverige, del av ett nätverk för en internationell lagstiftning mot livsmiljöförstörelse. Pella är engagerad av permakultur och nyfiken på vad som skulle hända om vi verkligen började behandla varandra och allt levande som delar av en helhet.

 

Nikolas Berg, ledamot

Nikolas Berg är ekopedagog, författare och medgrundare av Lodyn. 2008 kom han i kontakt med naturens rättigheter genom sina engagemang i Ecuador, och blev del av att introducera idén i Sverige. Sedan dess har han fortsatt bana väg för frågan och bland annat medarrangerat flera konferenser. 2019 publicerade han den första boken på svenska i ämnet, tillsammans med Ingrid Berg och Martin Hultman vid Chalmers (”Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden”). Han och Ingrid Berg driver utbildningsföretaget Medskaparna med fokus på lärande för hållbarhet. Med utgångspunkt i ekopedagogiken stöder de förändringsprocesser inom myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för ett samhälle i balans med naturen.


Susanna Fjällström, ledamot

Presentation kommer.

Anna Bäckström, Suppleant

Presentation kommer.

Monica Marcolin

Monika har ett stort intresse för den djupekologiska rörelsen, grön anarkism, holistisk filosofi och miljöetik. Hon älskar fåglar och fågelskådning och värnar om alla varelsers rätt till liv samt traditionella urbefolkningars överlevnad. Monika har en magisterexamen i Geografi kompletterad med miljöetik, är engagerad i omställningsrörelsen och är hobbyodlare.