Styrelse


Henrik Hallgren, ordförande

Henrik har en akademisk bakgrund inom arkeologi, socialantropologi och museologi. Han trivs med att röra sig i den vilda terräng där gränsen mellan psyke och natur suddas ut. Förutom sitt arbete som lärare i ekopsykologi är han verksam som sagoberättare och genom sina föreställningar bjuder han in åhörarna till erfarenheten av att allting är levande, allting har en röst, allting kan bära på budskap. Henrik är gode (hedniska motsvarigheten till präst) inom Samfundet Forn Sed  – ett trossamfund för nordisk naturreligion. Han är utbildad till symbolpedagog och har under många år arbetat med pedagogisk verksamhet inom museer, skolor och fortbildning.  Henrik är författare till boken Det gröna skiftet.


Gunnar Thorsell, kassör

Gunnar har sedan barndomen haft ett mycket starkt band till naturen och dess magiska kraft. Han vistades i naturen i de berslagska skogarna och kände dess mångfaldiga väsennärvaro. Som ung vuxen skildrade han sina möten med naturen i dikt och bild. Som lärare i grund- och förskola har han haft många naturteman, allt från att rädda regnskog till trädceremonier, trumresor, kraftdjursdans och naturvakenhetsövningar. Under 20 år bedrev han tillsammans med Älta fornlägergrupp fornläger för barn under sommarveckorna i Nackas skogar. Sedan ett tjugotal år har han deltagit i kurser i andlig ekologi och varit medlem i ”tribes” som samlas regelbundet kring medicinhjulets naturvakenhetsceremonier. Gunnar känner en djupnande kontakt med naturen och kan se hur den är en outtömlig källa till djupare livsmening och intuitiv visdom.


Hans Landeström, sekreterare

Hans arbetar som psykolog och psykoterapeut sedan 1998, bl.a. med egen mottagning ute i naturen. Allt sedan sin tid på Haga Hälsoträdgård 2004-08, där Hans jobbade med trädgårds- och naturguidad terapi, har han intresserat sig för hur psykologi och terapi kan hjälpa oss till en fördjupad kontakt med naturen. Sett ur perspektivet av människoskapad klimatförändring, och pågående destruktion av naturen med artutrotning och förlust av biologisk mångfald som följd, framstår mänsklighetens nuvarande dominanta förhållningssätt till naturen som vårt största problem. Som ekopsykolog vill Hans verka för en mer ömsesidig och helande relation mellan människa och resten av skapelsen.


Monika Marcolin, ledamot

Monika har ett stort intresse för den djupekologiska rörelsen, grön anarkism, holistisk filosofi och miljöetik. Hon älskar fåglar och fågelskådning och värnar om alla varelsers rätt till liv samt traditionella urbefolkningars överlevnad. Monika har en magisterexamen i Geografi kompletterad med miljöetik, är engagerad i omställningsrörelsen och är hobbyodlare.


 

 


Pella Larsdotter Thiel, ledamot

Pella är ekolog, naturvägledare och omställare. Hon arbetar med omställning till lokalsamhällen med hög resiliens, både utifrån den lilla gården Skenora på Ingarö i Stockholms skärgård och som utbildare i nationella Omställningsnätverket. Pella föreläser och skriver, ofta om värderingar i relation till hållbarhet inom ramen för Common cause. Hon har även tagit initiativ till och är drivande i End Ecocide Sverige, del av ett nätverk för en internationell lagstiftning mot livsmiljöförstörelse. Pella är engagerad av permakultur och nyfiken på vad som skulle hända om vi verkligen började behandla varandra och allt levande som delar av en helhet.

 


Nina Wedborn, ledamot

Nina Wedborn är pedagog och inspiratör inom miljö – hälsa – design. Undervisar i bild, form, design, religion, etik och hållbar utveckling på gymnasiet. Utöver lärarexamen utbildad i permakulturdesign, ekologisk trädgårdsodling och örtkunskap. ”Med en vision om blomstrande, ätbara trädgårdar och landskap, i samklang med Jorden vi ärvde och som vi lämnar vidare till våra barn, vill jag verka för god ekologi och livskvalitet i det inre och det yttre, på kort och lång sikt.”

 

 


Niklas Högberg, ledamot

Niklas Högberg är coach, skribent och folkbildare med en passion för att utforska människans medskapande potential. Han har bl a en bakgrund inom internationell utveckling (1987-94) där han banade väg för empowerment-pedagogik som ett kraftfullt verktyg för att stödja människor på vägen från vanmakt till handlingskraft. Senare förde han över sina erfarenheter till svenska organisationer och näringsliv som coach i förändringsprocesser.  Idag driver han tillsammans med Maria-Conchita Medskaparinitiativet med seminarie- och utbildningsverksamhet omkring möjligheten att medskapa en hållbar, rättvis och meningsfull framtid. En nära samarbetspartner är Pachamama Alliance som startats på initiativ från ursprungsfolk och bl a fört upp frågan om Naturens rättigheter på den internationella agendan.


Susanna Fjällström, ledamot

Presentation kommer inom kort