Av Ulrica Rydin, deltagare i Lodyns ettåriga utbildning i ekopsykologi, ”Jorden är själens hem” 2016-2017. Vilken är min relation till naturen? Har jag kontakt med det vilda i mig själv och med det vilda, naturliga i allt levande? Så här en bit in i utbildningen i ekopsykologi har många frågor väckts i mig. Litteratur, […]

Den pågående rörelsen genom ekopsykologin; några personliga ord en bit ...


Utbildningsträffar: Steg 1, in i det vilda. Stensjödal, 12-17 juli, 2016 (Start kl 15 på tisdag. Avslut kl 15 på söndag) Steg 2, Ett psyke stort som Jorden Tiveden, 6-9 oktober, 2016 (start kl 15 på torsdag. Avslut kl 15 på söndag) Steg 3, Att leva öppen för Jordens lidande Tiveden, […]

Ekopsykologiutbildning 2016-2017


Människans värdighet har diskuterats alltsedan renässansen. Idag bör vi också ta med djuren och hela ekosystemet i perspektivet. Linné hisnade inför det han såg i naturen. Han anses vara den som gav arten människa dess vetenskapliga namn (Homo Sapiens). Tore Häggström har i en nyutkommen bok ”Here be dragons. Science, […]

Människans värdighet och djurensPå skottdagen den 29 februari i år, antog The Green Party i England och Wales en partipolitisk plattform för naturens rättigheter. Partiet har sedan flera år verkat för en internationell lagstiftning mot ekocid (en fråga som Lodyn arbetar med). Naturens rättigheter kan ses som ett större ramverk som innefattar bland […]

Politik för naturens rättigheter i England


Vad är det som får människor att helt separera saker och ting? Vad är det som gör att människor delas in i vi- och de-grupperingar? Varför ser många människor invandrare som mer olika än lika dem själva, och varför ser många invandrare till ett land människor i detta land som […]

Dualism och icke-dualism: en personlig betraktelse


Mitt under fotbolls-VM 1994 deltog jag i en vandring kring floden Ganges källor i norra Indien. För att vänja oss vid höjden började vi med att åka till byn Gangotri. Den ligger inte långt från glaciären Gomukh, ”kons mun”, där Ganges föds ur skummande vita ismassor. Glaciären ligger på 5000 […]

Räddad till en större våndaLodyn är initiativtagare till ett Livsröse i Stockholm, tillägnad de djur, växter, svampar och annat liv, som fallit offer för människans hand eller som riskerar att bli utrotade, nu och i framtiden. Det är bara en av många åminnelseplatser som instiftas världen över idag, för just detta ändamål. Under livets […]

Om att öva upp sensibiliteten för naturens röster


Av Pella Thiel Tribunalens andra dag var bitvis tung, med hjärtslitande vittnesmål om fracking, tjärsand, dammar, oljespill och tjurfäktning. Jag var dagen innan oerhört frustrerad över att vi var ett helt rum fullt av folk som känt sig kallade, uppskattningsvis 300 personer, men absolut inget utrymme för att prata med […]

Rapport från tribunalen för Naturens Rättigheter, Paris – dag ...


Av Pella Thiel För första gången hålls Tribunalen för Naturens Rättigheter i Europa, efter att två gånger ha hållits i Sydamerika. Den formaliseras också nu som organisation genom en ”Folkets konvention”. Eftersom Lodyn planerar både en bok och en konferens om naturens rättigheter reste Pella Thiel dit. Här är hennes […]

Rapport från Tribunalen för Naturens Rättigheter, Paris – dag 1Dalgångens ande dör aldrig Den är Kvinnan, Urmodern Hennes portvalv är ursprunget Till himmelen och jorden (Lao Tzu)   I arkaisk mytologi är den Stora Modern källan till universum och dess lagar, hon är härskare över naturen, visdom, ödet, liv och död. Hon är också Moder Jord och gudinna av […]

Moder Natur – Levande, helig och besjälad