NaturhälsaDet är idag väl känt att vistelse i naturen har läkande effekter. Det är avstressande och smärtlindrande. Det underlättar krisbearbetning och mental återhämtning.

Projektet naturhälsa använder naturvakenhet och ekoterapi för att göra oss mer mottagliga för naturens läkande kraft. Samtidigt vill vi inte att detta skall bli ytterligare en exploatering i ny skepnad där naturen reduceras till en terapeutisk eller medicinsk resurs att utnyttja, utan att vi ger någonting tillbaka. För oss handlar naturhälsa i grund och botten om att utveckla en ömsesidig och hälsosam relation till den levande världen.

Vi riktar oss till skolor, företag och sjukvård som vill arbeta med hälsovård genom naturkontakt.

Sedan 2016 har Lodyn samarbetat med Täby kommun och Åva gymnasium. Vi har genomfört fortbildning för skolpersonal  och deltagit på skolans hälsovecka. Ensamkommande flyktingbarn på Åva fick vid fem tillfällen lära sig om och uppleva hur naturen kan förebygga psykisk ohälsa och hur vi kan vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss.