Kvinnocirkel


Lodyns kvinnocirkel startade upp hösten 2019. Då i formen av en bokcirkel där vi tillsammans läste Clarissa Pinkola Estés bok Kvinnor som slår följe med vargarna: myter och sagor om vildkvinnans arketyp. Det blev en personlig process där vi delade om vildkvinnan i våra egna liv. Hösten 2020 öppnades gruppen på nytt och existerar nu i form av en digital kvinnocirkel där vi går mer på djupet i utforskandet av vad vildkvinnan är och hur hon kan komma till uttryck i våra liv. Via bland annat samtal och övningar får deltagarna i cirkeln möjlighet att utforska sin egen relation till vildkvinnan. Vi utgår fortsatt från Clarissas bok men fokus ligger nu ännu mer på den personliga resan. Kvinnocirkeln utvecklas efter hand likt en levande organism och vem som håller i träffarna roteras inom cirkeln.

Kontaktperson är Karin Hallgren som nås via e-postadress karin.m.hallgren@gmail.com