Konst och performance


Lodyn utforskar relationen mellan människan och resten av naturen på en mångfald olika sätt. Ett sätt är genom konsten. Konsten kan öppna nya perspektiv och väcka eftertanke, förvandla oss och beröra oss. Konsten kan frigöra oss ur invanda tankebanor och beteendemönster där naturen betraktas och behandlas som en ”resurs”, för att istället låta oss erfara naturrelationen som en intersubjektiv relation. Poesins, konstens och naturens språk är nära besläktade. De arbetar med mönster, sammanhang, kontraster och sinnesattraktioner. De kommunicerar till oss genom våra kroppar och våra hjärtan.

Lodyn använder inte konst och performance primärt för att förmedla ett på förhand bestämt budskap. Konsten är en öppen process där vi vill låta oss själva överraskas, upptäcka någonting nytt. Det är en process som vill vara inkluderande och bjuda in till dialog.

Som medlem i Lodyn har du möjlighet att vara med i Lodyns Konst- och performancegrupp. Kontakta Anna Bäckström: annaskompost(at)gmail.com