Ekopsykologiutbildning 2016-2017


Utbildningsträffar:

Steg 1, in i det vilda.
Stensjödal, 12-17 juli, 2016 (Start kl 15 på tisdag. Avslut kl 15 på söndag)

Steg 2, Ett psyke stort som Jorden
Tiveden, 6-9 oktober, 2016 (start kl 15 på torsdag. Avslut kl 15 på söndag)

Steg 3, Att leva öppen för Jordens lidande
Tiveden, 19-22 januari, 2017 (Start kl 15 på torsdag. Avslut kl 15 på söndag)

Steg 4, Aktivismens inre dimension
Tiveden, 11-14 maj, 2017 (Start kl 15 på torsdag. Avslut kl 15 på söndag)

Steg 5 Den röda tråden – att leva sitt kall
Stensjödal, 11-16 juli, 2017 (Start kl 15 på tisdag. Avslut kl 15 på söndag)

Läs mer om de fem stegen