Övriga kurser och föreläsningarav Nikolas Berg En stor del av Lodyns verksamhet rör utbildning. FN har identifierat “lärande för hållbarhet” som en nyckelstrategi för globala hållbarhetsmål. Ekopedagogik möjliggör ett språng för hållbart lärande genom att den skiftar fokus från människan till jorden i centrum, ett paradigmskifte som rör allt lärande – såväl formellt, […]

Frigörande ekopedagogik för en hållbar kultur med rättigheter för allt ...


Testa nya mötesformer i coronatider! Vilda vägar erbjuder ”Ur- och skurkonferenser” där din organisation och eller din arbetsplats kan prova att mötas utomhus och samtidigt ta nästa steg i organisationens roll i omställningen till ett hållbart samhälle. 2020 förändrades villkoren för många organisationer radikalt och kopplingen mellan ekosystem i balans […]

”Ur- och skurkonferens” – utemöten för arbetsplatser och företag