Bli medlem


Du är välkommen att bli medlem i Lodyn! Ett medlemskap innebär:

  • inbjudan till deltagande med rösträtt på föreningens årsmöte
  • inbjudan till att vara med i en mejllista och interna fb-grupp och kommunicera med andra lodynmedlemmar.
  • möjlighet att delta på så kallade Lodynhelger, interna träffar till självkostnadspris där vi utforskar olika former av naturvakenhet tillsammans.
  • möjlighet att föreslå verksamheter i Lodyns anda som du vill att föreningen skall driva eller stötta.
  • synliggöra din egen verksamhet (som kurser och liknande) som ligger i linje med Lodyns anda på föreningens facebooksida och hemsida. Lodyn blir då medarrangör.
  • möjlighet att blogga på Lodyns hemsidas blogg.
  • Reducerad kostnad för vissa av Lodyns kurser och evenemang

Medlemsavgiften är 100-400 kronor (Välj själv utifrån dina ekonomiska förutsättningar) och du betalar in till bg 5212-7982 samt fyller i formuläret nedan. Om du blir medlem från oktober eller framåt under innevarande år räknas du som medlem även under nästkommande år.