Bli medlem


Du är välkommen som medlem i Lodyn. Du får då möjlighet att gå med i en mejllista där du bland annat blir inbjuden till årsmöte och till så kallade Lodynhelger, där vi utforskar olika former av naturvakenhet tillsammans.

Som medlem kan du också föreslå verksamheter i Lodyns anda som du vill att föreningen skall driva eller stötta.

Medlemsavgiften år 2017 är 200-400 kronor (Välj själv utifrån dina ekonomiska förutsättningar) och du betalar in till pg 76 97 58 – 4 samt sänder ett mejl med din medlemsförfrågan till info (at) lodyn.se.